Arrangement

Innholdet i denne innholdstypen blir hentet automatisk fra påmeldingssystem for arrangementer. Sidene flyttes fra kommende arrangementer til presentasjoner og opptak når arrangementet er ferdig.

Før og under et arrangement

Når du skal opprette et arrangement, bør du lese våre råd om hvordan du skriver invitasjoner til arrangementer. Les for øvrig på intranettet vårt om rutinene for arrangementer.

Arrangementet ligger under kommende arangementer i arrangementsoversikten til det er gjennomført. Du kan ikke redigere denne siden før og under et arrangement. Om det er behov for endringer, må dette gjøres fra arrangementssystemet.

Etter at arrangementet er ferdig

Når arrangementet er ferdig (ca. kl. 16), flyttes siden automatisk til oversikten over avholdte arrangementer. Arrangementene ligger etter dato med det nyeste øverst.

Arrangementsansvarlig må redigere innholdet slik at det fremkommer at arrangementet er ferdig. Etter kl. 16 siste arrangementsdag har du tilgang til siden.

Lage lenke til et utvalg av arrangement

Under både kommende arrangementer og under avholdte arrangementer kan du filtrere ut aktuelle arrangementer, f.eks. Informasjonssikkerhet, 2020. Dette utvalget vil få en egen url som du kan kopiere og lime inn på andre nettsider, en e-post eller lignende.