Arrangementer

Innholdstypen for arrangementer lar deg presentere arrangementer og kurs med tekst, bilder og video. Dersom arrangementet krever påmelding, må du benytte deg av en tredjepartsløsning som f.eks. deltaker.no. Det er ingen automatisk kobling mellom innholdstypen og påmeldingsløsningen.

Redigering av arrangementssiden skjer på de fire fanene "Innhold", "Sted", "Kontakt" og "Tidspunkt". Du må ha tilgang til å redigere digdir.no for å redigere arrangementssiden. (Send forespørsel til sara.talleras@digdir.no om du ikke har tilgang.)

Før og under et arrangement

Når du skal opprette et arrangement, bør du lese våre råd om hvordan du skriver invitasjoner til arrangementer. Les for øvrig på intranettet vårt om rutinene for arrangementer.

Arrangementet vises under kommende arrangementer i arrangementsoversikten til det er gjennomført.

Slik redigerer du teksten din

 1. Tittelen skal være navnet på arrangementet.
 2. Ingressen bør ikke være lengre enn 4 linjer.
 3. Feltet "Lenke" skal inneholde lenke til påmeldingsløsning eller annet eksternt nettsted.
 4. Resten av innholdet bygger du opp ved hjelp av ulike moduler.
 5. Brødteksten skal helst starte med ren tekst uten ny overskrift. Fortell det viktigste leseren trenger å vite etter introduksjonen i tittel og ingress.
 6. Lag korte avsnitt. Fortell kun ett budskap i hvert avsnitt.
 7. Overskrifter gjør innholdet skannbart for leseren.

Skriv klart og tilgjengelig – og på nynorsk

Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

Hvordan legge ut presentasjoner med modulen "Dokument"

Du må legge ut dokumentene i modulen "Dokument".

Framgangsmåte:

1. Gi filen et godt navn, konverter til PDF-format og lagre den. Hvordan gi filen et godt navn før du laster den opp

2. Legg til modulen Dokument (tidligere Filer) ved å åpne nedtrekksmenyen for moduler

Modulfeltet har teksten Legg til Brødtekst, med en pil ved siden av.

og velg "Legg til Dokument".

Åpent modulfelt viser flere valgmuligheter.

3. Skriv inn tittel for gruppen med dokumenter. (Om du har flere grupper med dokumenter, eller har behov for å vise video også, kan det være nødvendig å legge til flere moduler.)

Dokumentfiler skjermbilde

4. For å laste opp nytt dokument eller velge ett som er i arkivet fra før, må du velge "Legg til mediefil" (I eksemplet over er det allerede lastet opp 4 filer)

5. Du kan nå enten søke på eksisterende under "Name" eller legge til ny fil ved å klikke på "Velg filer".

Skjermbilde: Øverst kan du legge til en ny fil. Nederst kan du velge en fil som er lastet opp.

5. Når du laster opp dokumentet, må du endre feltet "Navn" slik at det inneholder:

 • Navn på presentasjonen
 • Hvem som holdt foredraget og hvor vedkommende kom fra
 • Filtype i parantes, f.eks: (pdf)

Eksempel: "God behovsfase ved Ingrid Kolderup (pdf)"

6. Du må også velge emne under Global taksonomi for eksempel "StimuLab".

hvordan legge til dokument

Du kan endre rekkefølgen på dokumentene i etterkan ved å klikke og dra til ønsket plass.

Se eksempel på side med presentasjoner

Endre navn og egenskaper på et dokument som er lastet opp

Skjermbilde

Har du glemt å gi en god tittel på dokumenter, trenger å legge inn ingress eller endre på noe, så kan du finne igjen dokumentet under Media i toppmenyen.

Under Media finner du register over alle dokumenter, bilder og videoer som er vist på nettstedet.

Hvordan legge ut presentasjoner som lenke i brødtekst

Lenke til presentasjoner i brødteksten som skal inneholde:

 • Navn på presentasjonen
 • Hvem som holdt foredraget og hvor vedkommende kom fra
 • Filtype i parantes, f.eks: (pdf)

Framgangsmåte:

1. Gi filen et godt navn, konverter til PDF-format og lagre den. Hvordan gi filen et godt navn før du laster den opp

2. Velg Innhold/Media/Legg til mediefil/Dokument i nedtrekksmenyen oppe på siden (se figuren over)

3. Velg "Bla gjennom" og finn pdf-versjonen av fila du vil vise, på N-området eller Pc-en din.

Legge til fil

4. Filen vises som en blå lenke når den er lastet opp. Fyll inn obligatoriske felt for "Navn" og velg riktig emenord under "Global taksonomi".

Redigeringsbildet

5. Kopier den blå lenken til filen og klikk på "Lagre"

6. Gå tilbake til arrangementssiden og lim inn lenken under teksten du vil lenke fra. Hvordan legge lenke i brødtekst.

Se eksempel på visning av presentasjoner i brødtekst.

(Har du allerede lastet opp presentasjonen, finner du den under Innhold/media. Klikk på lenken til filen og du får opp redigeringsbildet over.)

Hvordan legge ut videoer (ikke ferdig)

Presentasjonen av videoen skal inneholde:

 • Navn på presentasjonen i overskriften over videoen
 • Navn på foredragsholder (og hvor vedkommende jobber) under videoen

Se eksempel på visning av side med både video og presentasjoner

Hvordan legge ut videoer (opptak)

Videoer må legges i modulen brødtekst. Skal du veksle mellom video og presentasjoner på siden, må du legge inn en ny modul for hver veksling slik:

 1. Brødtekst med punkt på agendaen og evt video
 2. Modulen Filer med tilhørende filer
 3. Ny modul Brødtekst med neste punkt og evt video
 4. Ny modul Filer med tilhørende filer
 5. osv

Presentasjonen av videoen skal inneholde

 • Navn på presentasjonen i overskriften over videoen
 • Navn på foredragsholder (og hvor vedkommende jobber) under videoen

Etter at arrangementet er ferdig

Når arrangementet er ferdig (ca. kl. 16), flyttes siden automatisk til oversikten over avholdte arrangementer. Arrangementene er sortert etter dato, med det nyeste øverst.

Viktig: Arrangementsansvarlig må selv fjerne påmeldingsinformasjon og redigere teksten slik at det fremkommer at arrangementet er ferdig.

Lage lenke til et utvalg av arrangement

Under både kommende arrangementer og under avholdte arrangementer kan du filtrere ut aktuelle arrangementer, f.eks. Informasjonssikkerhet, 2020. Dette utvalget har en egen lenke, som du kan kopiere og lime inn på andre nettsider, en e-post eller lignende.