Knapp for eksterne lenker

Bruk denne modulen om du skal ha en knapp til et eksternt nettsted – eller om du skal lenke til internt innhold, men ønsker å bestemme lenketeksten selv.

Utforming

Knappen fyller full bredde dersom den er alene.

Eksempel på ekstern lenke:

Har du flere knapper, vil hver av dem få 50 % bredde. Pass på at lenketeksten ikke blir for lang.

Eksempel på to interne lenker med valgfri tekst:

Bruk

Du må legge inn både lenkeinfo og ønsket lenketekst. Du kan derfor bruke modulen Knapp for eksterne lenker når du skal:

  1. lenke til eksterne nettsteder
  2. lenke internt, men ønsker redaksjonell kontroll på lenketeksten

Dersom du bruker modulen for interne lenker, må du søke opp tittelen på landingssida.