Moduler

Dette rammeverket inneholder en rekke ulike moduler som kan brukes til å utforme faginnholdet på nettsidene. Utvalget av moduler varierer fra sidemal til sidemal.

Modulene kan plasseres i den rekkefølgen som passer ditt innhold og brukerens behov. Dokumenter kan for eksempel settes inn rett etter at innholdet er presentert i en brødtekstmodul. Så kan du skrive mer tekst under i en ny brødtekstmodul. Du finner mer informasjon og veiledning om bruk under hver enkelt modul.

Modulene har samme utforming på de ulike sidetypene, og de kan sorteres i ulike kategorier.

Moduler for tekst med eller uten ramme

Moduler med innhold fra annen kilde

Modulen Knapp for eksterne lenker kan også brukes til interne lenker der man har behov for å redigere lenketeksten.

På alle sider er det også mulig å velge et bilde som vises når man deler sida i sosiale medier. Dette bildet blir ikke synlig på nettsida.