Skriv klart – følg fem prinsipper for klart språk

Skriver vi tekster som er enkle å bruke for andre? Ved å bruke Digitaliseringsdirektoratets fem prinsipper for klart språk, hjelper vi leserne med å finne og forstå informasjon, slik at de kan bruke teksten til å gjøre en god jobb.