Skrivetips og eksempler

Noen ting er det spesielt viktig å tenke på når vi skriver en bestemt teksttype.

Du har mest nytte av tipsene hvis du bruker dem i hele skriveprosessen, fra planleggingen av teksten til den siste kvalitetssikringen. Du kan lese kapitlene uavhengig av hverandre, men du må alltid se dem i sammenheng med de fem språkprinsippene i del 1 av språkprofilen.