Hopp til hovedinnhold

Tilgjengelighet

Digitaliseringsdirektoratet skal følge forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven.

Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet er publisert på uustatus.no:

Tilgjengelighetserklæring for profilveileder.digdir.no

Våre mål for arbeidet med universell utforming

  • Tjenestene våre skal være tilgjengelig for alle.
  • Vi skal oppfylle kravene i forskriften.
  • Vi skal svare raskt på tilbakemeldinger og prioritere henvendelser om tilgjengelighet.

Dette gjør vi for å forbedre tilgjengeligheten

Vi jobber målrettet med universell utforming av tjenestene våre. Nettstedene sjekkes jevnlig for brudd på WCAG-kravene, både maskinelt og redaksjonelt, og våre utviklere og nettansvarlige jobber tett sammen for å avdekke og utbedre feil og mangler.

Hvis du oppdager feil eller har forslag til forbedringer, kontakt oss gjerne på redaksjonen@digdir.no.