Den visuelle profilen til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) gir retningslinjer for hvordan vi skal kommunisere visuelt. Den visuelle profilen skal hjelpe oss med å ha et helhetlig uttrykk, så målgruppene våre tydelig ser og forstår at Digdir er avsender.