Hopp til hovedinnhold

Om vår visuelle profil

Digdir skal forenkle. Konseptet «det forenklede møtepunktet» handler om interaksjonen mellom teknologi og menneske.

Styrke i fellesskap

Vår nye identitet er etablert for å tydeliggjøre Digdir som en samlet enhet og tydelig avsender. Vi skal fremstå enhetlig i alle kommunikasjonskanaler. Utgangspunktet for arbeidet med vår visuelle profil er vår visjon og våre verdier. Vi skal tydeliggjøre oss som regjeringens spydspiss innen digitalisering av det offentlige Norge.

Konseptet et forenklet møtepunkt — en fremoverlent identitet som setter fokus på interaksjon mellom det offentlige, næringslivet, og innbygger. Identiteten presenterer et varmt og inkluderende direktorat, med plass til alle. Det er lagt stor vekt på å vise et godt eksempel på bruk av universell utforming. Konseptet underbygger også tanken om at riktig digitalisering frigir god tid til andre ting.

Forenklingen tas ut i alle nivåer — navn, hierarki, malverk og visuell verktøykasse. Identiteten skal være tydelig, og prege alt fra våre digitale portaler, malverk, og interiør i våre lokaler. Det er lagt stor vekt på forenklet og skalerbar kommunikasjon, som kan justeres etter målgruppe. Man kan kommunisere fra den enkleste versjon av logo-symbolet, til animerte presentasjoner med spesiallaget lydbilde og animasjoner.

Følg retningslinjene

Det er viktig at profilen til enhver tid brukes korrekt slik at Digdir fremstår som en tydelig og sterk avsender. Brukt på rett måte vil disse elementene sikre Digdirs helhetlige uttrykk i all kommunikasjon. All kommunikasjon fra oss skal ha en klar avsenderidentitet — en felles signatur. Det er derfor viktig at bruken er konsistent, og at alle følger de regler som er beskrevet her.

Vi justerer underveis

Identitet er en levende prosess, og det tar tid å få en kompleks identitet på plass. Derfor må vi regne med at det krever en del justeringer underveis. I tillegg dukker det stadig opp nye behov og spørsmål som krever avklaringer. Derfor er det fint om du følger med på manualen i tiden fremover, så skal vi gjøre vårt for å oppdatere og dekke de kommunikasjonsbehovene som oppstår.