Hopp til hovedinnhold

Logo

Oppbygningen av logoen er et felles emblem og forenklet navnetrekk. Symbolverdien i emblemet er sammensetting av to ulike former, som samlet utgjør en forenklet «D».

En signatur er et identitetsbevis som skal tilføre sikkerhet, trygghet og etterlate den rette autoriteten. Logoen er profilen i sin enkleste form, og den skal alltid være til stede i vår kommunikasjon.

Visuell fremstilling av Digdirs logo

Oppbygging av logo

Vår logo består av to elementer: emblem og navntrekk.

Oppbygning av Digdirs logo

Bruk av logoen

Det er viktig at vi alltid bruker korrekt logo og følger de retningslinjer som er satt for bruk. Det er ikke tillatt å gjøre endringer på logooriginalene. Det er også viktig at fargegjengivelse, proporsjoner og oppløsning brukes korrekt.

Hierarki

Digdir er et stort system med forskjellige målgrupper og kommunikasjonsbehov. Det er også stor variasjon på eierstruktur på Digdirs forskjellige enheter. For å fremme et samlet og styrket Digdir, er det gjort et valg om å forenkle og samle så mye som mulig av avdelinger og seksjoner under en forenklet logostruktur.

Dette betyr at vi skal strekke oss langt for å samle Digdir under én signatur. Avdelinger har ikke egne logoer, og legges derfor direkte inn under fellesprofilen.

Logobruk for enheter

På enhetsnivå er det behov for å etablere et ryddig og enkelt hierarkisystem både for eksisterende og eventuelle nye enheter.

Systemet tar utgangspunkt i spørsmålet "Hvor tilhører enheten?"

  • Er det naturlig underlagt Digdir brukes logoversjon A.
  • Er det en fellesløsning, benyttes logoversjon B.
  • Er det en annen merkevare, benyttes logoversjon C.
Visuell fremstilling av Digdirs logohierarki

Bruk og plassering

Utforming, bruk og plassering av logoen er viktig for å sikre god universell utforming. Digdir skal gå foran som et godt eksempel på inkludering. Derfor er det viktig at vi alltid passer på at vår kommunikasjon er tilgjengelig for alle vi skal treffe. Under finner du noen regler om bruk som gjør det lettere for alle å gjenkjenne Digdir som avsender.

Kontrast

Logoen skal alltid stå mot en rolig bakgrunn. Kontrast mellom logo og bakgrunn er viktig for god lesbarhet, og god lesbarhet er nødvendig for universell utforming.

Er bakgrunnen lys, brukes blåsvart logotekst. Er bakgrunnen mørk, brukes helhvit logo.

Visuell fremstilling av Digdirs kontrastregel

Minimum luftavstand

Det er viktig at det er nok luft rundt logoene. Dette gir god lesbarhet og tydeliggjør Digdir som avsender.

Vi har gitt logoen et beskyttet område – et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og visuell støy. Når vi snakker om logoen, er det hele dette området vi mener. Følg derfor reglene for minimum luftavstand. Samme prinsipp gjelder alle logo versjoner.

Digdirs luftavstand på logoer

Plassering

Det er ikke fastsatt et regelsett for hvor logo skal plasseres på en flate. Er du i tvil, fungerer logo alltid godt øverst i venstre hjørne. Om man ønsker mer egenart, kan man benytte samme plassering som på malverket.

Emblem

Noen ganger må logosymbolet gjøre jobben alene for å få den synligheten vi vil ha. Bruk symbolet alene i små flater der logoen ikke gir god nok synlighet. Husk at vi ikke er så gjenkjennbare når vi bare bruker symbolet. Bruk derfor hele logoen når det er praktisk mulig.