Designelement

Designelementet er en viderføring av tanken bak emblemet — forenklet interaksjon som metafor for digitalisering.

Digdirs visuelle profil har et designelement som skaper stor gjenkjennelsesverdi. Designelementet tilfører profilen kraft og dynamikk, og forsterker konseptet forenkling. Dette fungerer godt som selvstendig element, eller som bakgrunn for tekst. Elementet kan brukes både flerfarget og som ensfarget, gjerne med dynamiske utsnitt.

Digdirs designelementer

Oppbygging

Designelementet er en videreføring av logoemblemet, og bygges opp av en interaksjon mellom sirkel og kvadrat. Det har en uendelig mengde variasjonsmuligheter. Du kan bruke et av de ferdige oppsettene, eller du kan bygge din egen variasjon hvis du har tilgang på Adobe Illustrator. Designelementet brukes enten i de rene profilfargene, eller i kombinasjon med hverandre.

Plassering

Vi bruker stort sett mønsteret på høyre kant, godt ned på flaten, slik at det står i fint diagonalt samarbeid med logoen øverst til venstre. Eventuelt kan mønsteret plasseres over hele produktet, der det passer inn. Det er viktig at mønsteret alltid behandles som et designelement, og at det aldri kommer i veien for innholdet.

Tilgang

Vi har utviklet totalt fem ferdige forskjellige variasjoner du kan velge mellom.