Rapportframside

Rapportframside bruker vi til å lage en helhetlig oversikt over innholdet i en rapport, med mer fokus på det visuelle. Brukerne skal raskt kunne danne seg et overblikk over rapporten og innholdet i den, før de eventuelt går videre til detaljene.

På denne siden

  Opprette, planlegge og publisere

  Rapportframsider kan kun opprettes av Editor. De kan redigeres av Author og Contributor.

  Kontakt din redaktør om du trenger en rapportframside. Fortell hva slags tittel du ønsker, og hvordan du vil bygge opp sida.

  Det er lurt at du involverer nettredaksjonen på et tidlig tidspunkt. Vi kan ofte komme med råd og innspill om rekkefølge, tekstvalg og andre grep i utformingen.

  Skriv gjerne for nett med én gang du skal produsere en rapport. Da vil innholdet bli bedre for leseren, og det vil bli lettere for deg å bygge opp sidene.

  Husk: Når innholdet er klart for publisering, du kontakte redaktøren for å knytte informasjonssida eller -sidene til rapportframsida. Dette vil gi rapporten brødsmulesti og meny.

  Har du en rapport som skal "lanseres", bør du sette av ekstra tid til å sy sammen sidene sammen med redaktøren.

  Nye sider er synlige for publikum ca. 15 minutter etter at de er publisert.

  Om sidemalen

  Rapportframsider bor i rapportarkivet, og kan vises fram på utvalgte temasider gjennom modulen Rapporter, på lik linje med den gamle sidemalen for rapport.

  Vise høydepunkter og navigasjon

  Rapportframside er en sidemal for framside av en rapport – den skal altså ikke vise alt. Den skal være en relativt kort side med fokus på oppsummering av innholdet i rapporten og navigasjon til dette innholdet.

  Flere visuelle virkemidler

  Den har mer visuelle effekter enn de fleste andre sidemalene. På toppen – bak tittel og ingress – har den et langstrakt og skalerbart bilde. Det er lagt opp til bruk av bilder på hver seksjon. Flere av disse seksjonene utgjør fargebånd.

  Informasjonssider utgjør fagstoffet

  Det faglige innholdet i rapporten bygger du opp i informasjonssider, enten flere sider eller én lang side. Visningsmoduset på informasjonssidene bør være med menyvisning slik at det er lett for leseren å forstå at teksten er den del av en rapport.

  Toppen

  Toppen av rapportframsida består av

  • headerbilde – et veldig bredt, høyoppløselig bilde
   • Visningen er skalerbar, så man må planlegge motivet godt.
   • Bildet midtstilles vertikalt, og det skalerer nedenfra.
   • Høyden er låst til 550px, og sideforholdet må være 3:1 eller bredere.
  • stikktittel – kortnavn eller tema
  • tittel – navnet på rapporten (blir synlig som overskrift i menyen for undersidene)
  • ingress – anbefaler maks 5 linjer
  • dato (viser den datoen du publiserer sida)
  • rapportnummer (valgfri)
  • emneord (fra global taksonomi: velg først det viktigste emneordet – det vil bli synlig i URLen for sida)

  Når du lager sida, må du også velge hvilket årstall den er utgitt, slik at den vises i riktig utvalg når brukeren filtrerer på årstall i rapportoversikten.

  Seksjoner med bilde

  Rapportframsida bygges opp av flere seksjoner med bilde til høyre eller til venstre.

  Til hvert seksjon trenger du

  • tittel
  • ingress
  • bilde (kan være gjennomsiktig, dvs. uten bakgrunn)

  I tillegg kan du lenke videre til en underliggende informasjonsside eller et punkt på en informasjonsside. Kontakt redaktøren for å knytte den aktuelle informasjonssida til rapportframsida.

  Tenk på fargebruk, bildeplassering og tekstlengde

  Når du skal bygge opp en rapportframside, må du være bevisst på fargebruk og plassering av bilde.

  • Fargene bør veksle mellom de tre fargene vi har til rådighet.
   • Begynn alltid med en farget seksjon.
   • Mellom hver farget seksjon anbefaler vi at du har en seksjon uten farge, dvs. med hvit bakgrunn.
   • En naturlig rekkefølge er derfor blå – hvit – gul – hvit – rød – hvit – blå.
  • Bildene skal veksle mellom å være plassert til høyre og til venstre.

  Teksten i hver seksjon må ikke være for lang. Maks lengde er syv linjer for tittel og ingress til sammen.

  Fagredaktørens ansvar

  Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

  I språkprofilen vår finner du mer veiledning: