Hopp til hovedinnhold

Rapportframside

Rapportframside bruker vi til å lage en helhetlig oversikt over innholdet i en rapport, med mer fokus på det visuelle. Brukerne skal raskt kunne danne seg et overblikk over rapporten og innholdet i den, før de eventuelt går videre til detaljene.

  Om sidemalen

  Rapportframsider bor i rapportarkivet, og kan vises fram på utvalgte temasider gjennom modulen Rapporter. Dette gjelder også sidemalen for rapporter på én side.

  Vise høydepunkter og navigasjon

  Rapportframside er en sidemal for framside av en rapport – den skal altså ikke vise alt. Den skal være en relativt kort side som oppsummerer innholdet i rapporten og gir navigasjon til videre lesning om dette innholdet.

  Toppen vil være et gult banner med de innledende tekstene. Det bærende elementet videre er modulen Seksjon med bilde. Disse modulene består av bilde, tittel, ingress og lenke. Bildene vil veksle mellom å være venstrestilt og høyrestilt, og bakgrunnen vil veksle mellom lys grå og hvit.

  Rapportsider utgjør fagstoffet

  Det faglige innholdet i rapporten bygger du opp i rapportsider, som har samme funksjonalitet som informasjonssider. Rapportsidene vil automatisk få felles banner og venstrestilt meny, slik at det er lett for leseren å forstå at teksten er den del av en rapport. Nederst på sidene blir det automatisk navigasjon til forrige og neste side.

  Opprette, planlegge og publisere

  Rapportframsider kan kun opprettes av Editor. De kan redigeres av Author og Contributor.

  Kontakt din redaktør om du skal lage og publisere en rapport. Fortell hva slags tittel du ønsker på rapportframsida, og hvordan du vil bygge den opp. Gi også beskjed til redaktøren hvor mange rapportsider du skal ha til rapportens innhold.

  Det er lurt at du involverer nettredaksjonen på et tidlig tidspunkt. Vi kan ofte komme med råd og innspill om rekkefølge, tekstvalg og andre grep i utformingen.

  Skriv gjerne for nett med én gang du skal produsere en rapport. Da vil innholdet bli bedre for leseren, og det vil bli lettere for deg å bygge opp sidene.

  Husk: Nye sider er synlige for publikum ca. 15 minutter etter at de er publisert.

  Toppen

  Toppen av rapportframsida består av

   gult banner – vises automatisk (kan byttes ut med bilde)
  • stikktittel – kortnavn eller tema
  • tittel – navnet på rapporten (blir synlig på banneret på rapportsidene)
  • ingress – anbefaler maks 5 linjer
  • dato (viser den datoen du publiserer sida)
  • rapportnummer (valgfri)
  • emneord (fra global taksonomi: velg først det viktigste emneordet – det vil bli synlig i URLen for sida)

  Når du lager sida, må du også velge hvilket årstall den er utgitt, slik at den vises i riktig utvalg når brukeren filtrerer på årstall i rapportoversikten.

  Headerbilde i stedenfor banner:

  • Det må være et veldig bredt, høyoppløselig bilde.
  • Visningen er skalerbar, så man må planlegge motivet godt.
  • Bildet midtstilles vertikalt, og det skalerer nedenfra.
  • Høyden er låst til 550px, og sideforholdet må være 3:1 eller bredere.

  Seksjoner med bilde

  Rapportframsida bygges opp av flere seksjoner med bilde til høyre eller til venstre.

  Til hvert seksjon trenger du

  • tittel
  • ingress
  • bilde (kan være gjennomsiktig, dvs. uten bakgrunn)

  Teksten i hver seksjon må ikke være for lang. Maks lengde er syv linjer for tittel og ingress til sammen.

  I tillegg kan du lenke videre til en underliggende rapportside (eller til annet innhold som ligger på en fagside).

  Fagredaktørens ansvar

  Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

  I språkprofilen vår finner du mer veiledning: