Hopp til hovedinnhold

Rapport på én side

Sidemalen brukes til rapporter som består av én lang side, eller rapporter som publiseres som PDF sammen med et sammendrag. Sidemalen knyttes til arkivet for rapporter.

Har du en rapport som kan leses som kapitler eller underartikler, kan du bruke Rapportframside sammen med Rapportsider.

Alle rapporter skal ha årstall og taksonomi. Rapportnummer er valgfritt.

  • Årstall må du velge for at rapporten skal kunne søkes fram i filteret.
  • Taksonomi viser hvilke fagområder innholdet handler om, og du vil se valgt(e) emneord parallelt med rapportnummeret og utgivelsesdatoen.
  • Rapportnummeret får du ved å kontakte arkivet vårt. Det skal ha en fast form, og vil vises under tittelen.

I språkprofilen vår finner du veiledning om å lage rapporter og notater.

Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

Har du en veldig lang tekst, kan du finne gode råd og eksempler hos Tilsynet for universell utforming.

Tenk universell utforming fra starten

For offentlige virksomheter er det obligatorisk å publisere tekstdokumenter som legges ut på offentlige nettsider i HTML og CSS (digdir.no). Dersom det er behov for å ivareta formatering utover det som er mulig med CSS, er det obligatorisk å utforme dokumentene i PDF (uu-tilsynet).

Dette betyr at det er lurt å tenke universell utforming når dere starter med å lage rapporten. Følg veiledningen for å lage dokumenter på nettsider (uu-tilsynet).

Skal du presentere grafikk, bør du legge dataene inn i et verktøy som Tableau, PowerBI eller Highcharts, og så bruke modulen Infografikk til å vise det i rapporten.

Tips for struktur og navigasjon

Har du en lang tekst, er det lurt å velge Innholdsfortegnelse øverst. Den henter automatisk innhold som er Heading 2 og Heading 3.

Det kan derfor fungere godt å starte med en oppsummering under overskrifta "Hovedfunn" – kodet som Heading 2. Etter dette kan du ha gode overskrifter i nivå 3 som forteller om hovedfunnene.

Skjermbilde av modulen Table of content som viser innholdsfortegnelse i to nivåer