Infografikk

Modulen Infografikk viser fram innhold fra annen kilde, enten Tableau, Power BI eller Highcharts.

Har du behov for å vise en graf, skal den helst lages i egnet program for slikt.

Dersom du ikke har mulighet til å lage grafen i egnet program, må du gjengi innholdet i brødteksten, og du må sikre god kvalitet på grafen, deriblant kontrast.

Les mer om krav til utforming av bilder og grafikk hos Tilsynet for universell utforming.

Framgangsmåte

Legg til modulen og velg å legge til media. Velg hvilken kilde du skal bruke for dine data:

  1. Tableau
  2. Power BI
  3. Highcharts

Gi innholdet et godt navn slik at det kan gjenbrukes andre steder.