Hopp til hovedinnhold

Infografikk

Modulen Infografikk viser fram innhold fra annen kilde, enten Tableau, Power BI eller Highcharts.

Har du behov for å vise en graf, skal den helst lages i egnet program for slikt. Vår løsning støtter Tableau, Power BI og Highcharts.

Dersom du ikke har mulighet til å lage grafen i egnet program, må du bruke bilde. Da må du gjengi innholdet i brødteksten, og du må sikre god kvalitet på grafen, deriblant kontrast.

Les mer om krav til utforming av bilder og grafikk hos Tilsynet for universell utforming.

Framgangsmåte

Legg til modulen Infografikk. Skriv inn en tittel – gjerne det samme som grafen skal hete.

Trykk på Legg til media. Velg hvilken kilde du skal bruke for dine data:

  1. Tableau
  2. Power BI
  3. Highcharts

Ny graf: Legg inn URL til kilden. Gi innholdet et godt navn slik at det kan gjenfinnes og brukes andre steder. Velg Sett inn valgte.

Eksisterende graf: Søk opp under Navn. Kryss av for den du vil bruke, og velg Sett inn valgte.

Du kan se resultatet om du lagrer.