Hopp til hovedinnhold

Personkort

Modulen Personkort viser informasjon om en person i form av navn, portrettbilde, stillingstittel, organisasjon og beskrivelse av bakgrunn.

I modulen Personkort viser du bilde, navn, tittel og beskrivelse av en person, og innholdet hentes fra innholdstypene Ansatt og Ekstern person.

Når du skal vise en ansatt en ekstern person i Personkort, må du undersøke om personen allerede har en beskrivelse i systemet.

Husk at kortene skal kunne gjenbrukes, så informasjonen må være uavhengig av kontekst.

Utforming

Personkort vises som en fullbreddeboks:

Personkort har full bredde, og viser portrettbilde i rundt utsnitt til venstre og tekstlig informasjon til høyre.

Bildet har endret visning og blir nå firkantet med 3:4 portrett.

Ved flere visninger i én modul, vil de kunne ha en felles overskrift, og avstanden blir kort mellom hvert av personkortene. Om man ønsker å skille ut én person eller flere personer, eller en person trenger en egen overskrift, kan man ha den/dem i en egen modul.