Personkort

Modulen Personkort viser informasjon om en person i form av navn, portrettbilde, stillingstittel, organisasjon og beskrivelse av bakgrunn.

I modulen Personkort viser du innhold av typen Ansatt eller Ekstern person. Når du skal vise en ansatt eller en ekstern person i Personkort, må du undersøke om personen allerede har en beskrivelse i systemet.

Utforming

Personkort vises som en fullbreddeboks:

Personkort har full bredde, og viser portrettbilde i rundt utsnitt til venstre og tekstlig informasjon til høyre.

Ved flere visninger i én modul, vil de kunne ha en felles overskrift, og avstanden blir kort mellom hvert av personkortene. Om man ønsker å skille ut én person eller flere personer, eller en person trenger en egen overskrift, kan man ha den/dem i en egen modul.