Ansatt

Alle ansatte importeres automatisk. Den eneste informasjonen som kan endres, er bilde og beskrivelse. Den er altså ikke innhold som kan opprettes, og den må derfor søkes opp under Innhold.

Innholdstypen Ansatt kan vises i modulene Kontakt og Personkort i tillegg som forfatter av blogginnlegg.

  • Bildet må ha ansiktet i midten. Det beste er et utsnitt fra issen til kravebeinet.
  • Beskrivelsen skal være gjenbrukbar. Den må derfor være generell og uten kontekst. Det optimale er informasjon om dagens stilling, tidligere erfaring og studiebakgrunn.

Oppdatere

Skal du oppdatere bilde eller beskrivelse, søker du opp den ansattes navn under Innhold.

OBS! Husk at en slik endring vil påvirke alle steder personen er vist i modulene Kontakt og Personkort i tillegg som forfatter av blogginnlegg.