Hopp til hovedinnhold

Lenkeliste

Modulen Lenkeliste (tidligere kalt Snarveier) brukes til lister med lenker, ofte i form av snarveier og/eller oversikter. Modultittelen er obligatorisk. Lenkelistene kan sorteres tematisk i kolonner, og hver kolonne kan ha overskrift.

Lenkelister kan du bruke både på temasider og på fagsider som informasjonssider og listeartikler.

Modulen kan ha tre kolonner i bredden: