Hopp til hovedinnhold

Tabell

Modulen tabell bruker du når du har behov for å vise data i rader og kolonner. Den har fast styling.

  • Du bør alltid markere overskriftrad og/eller -kolonne i tabellen. Det gir god leselighet både for seende og blinde.
  • Tittel på tabellen er ofte ikke nødvendig, og det er heller ikke et krav i andre tilfeller enn der hvor du ikke bruker overskriftrad/-kolonne.
  • Er det ikke naturlig med overskriftrad, må du skrive inn en tittel. Dette er et UU-krav (universell utforming) for at innholdet skal presenteres riktig for blinde brukere.

Innstillingene for tabellen under er 3 rader og 3 kolonner, der både første rad og første kolonne er overskrift.

Frivillig tittel for tabell
Rad 1 (kolonne 1) Kolonne 2 Kolonne 3
Rad 2 Innhold Innhold
Rad 3 Innhold 3,14

Denne teksten er tekst utenom tabellen i tabellmodulen. Den kan du ikke formatere, men den kan brukes til å forklare innholdet i tabellen eller vise noter.

Slik setter du inn tabell

  • Velg "Legg til Tabell" i nedtrekksmenyen som starter med "Legg til branding" under "Moduler".
  • Bruk "tab" til å navigere fra celle til celle.

Ved å høyreklikke på tabellen kan du redigere egenskaper, redigere tittel og legge til eller fjerne rader og kolonner.

Stil

Når du står i en celle, kan du velge om den skal ha en annen stil, f.eks. høyrejustering av tall.

Har du en tabell med store tall, der du trenger tusenskille uten at tallene legger seg over flere linjer, kan du velge stilen "Tabell datacelle ingen tekstbryting".