Tabell

Modulen tabell bruker du når du har behov for å vise data i rader og kolonner. Den har fast styling.

  • Du bør alltid markere overskriftrad og/eller -kolonne i tabellen. Det gir god leselighet både for seende og blinde.
  • Tittel på tabellen er ofte ikke nødvendig, og det er heller ikke et krav i andre tilfeller enn der hvor du ikke bruker overskriftrad/-kolonne.
  • Er det ikke naturlig med overskriftrad, må du skrive inn en tittel. Dette er et UU-krav (universell utforming) for at innholdet skal presenteres riktig for blinde brukere.
Frivillig tittel for tabell
rad 1 kolonne 2 kolonne 3
rad 2 innhold innhold
rad 3 innhold innhold

Innstillingene for denne tabellen er 3 rader og 3 kolonner der både første rad og første kolonne skal være overskrift.

Dette er tekst utenom tabellen i tabellmodulen. Den kan du ikke formatere, men den kan brukes til å forklare innholdet i tabellen.

Slik setter du inn tabell

  • Velg "Legg til Tabell" i nedtrekksmenyen som starter med "Legg til branding" under "Moduler".
  • Bruk "tab" til å navigere fra celle til celle.

Ved å høyreklikke på tabellen kan du redigere egenskaper, redigere tittel og legge til eller fjerne rader og kolonner.