Hopp til hovedinnhold

Redigere på våre nettsider

Få veiledning i å håndtere og publisere innhold på Digitaliseringsdirektoratets nettsider via Drupal.

Få veiledning i å håndtere og publisere innhold på Digitaliseringsdirektoratets nettsider via Drupal.

Primære elementer i rammeverket

Rammeverket vårt er bygd opp av sidemaler som åpner opp for bruk av mange ulike moduler. Mange av modulene går igjen på flere sidemaler.