Hopp til hovedinnhold

Brødtekst

Vi bruker modulen Brødtekst når vi skal skrive hovedinnholdet på siden.

Modulen er raskest tilgjengelig i nedtrekkslista, og den har full editor. Bruk denne modulen for innhold med ren tekst.

Teksten skal helst starte uten ny overskrift. Fortell det viktigste leseren trenger å vite etter introduksjonen i tittel og ingress.

Formatter innholdet

Godt innhold på nett skal være variert, skannbart og universelt utformet.

Lag korte avsnitt. Fortell kun ett budskap i hvert avsnitt.

Overskrifter

Bruk overskrifter til å sortere innholdet. Overskrifter gjør innholdet skannbart for leseren. Overskriftene skal komme i hierarkisk rekkefølge.

Tittelen på sida er Overskrift 1 (Heading 1 – ofte kalt H1).

I modulen for brødtekst kan du formattere overskrifter i

  • Overskrift 2 (Heading 2 – H2)
  • Overskrift 3 (Heading 3 – H3)
  • Overskrift 4 (Heading 4 – H4)

Dette betyr at du bruke H2 før du kan bruke H3, og tilsvarende må du bruke H3 før H4.

Anbefaling: Har du mye innhold under en overskrift på nivå H2, kan du legge inn en eller flere H3.

Uthevet tekst

Begrens bruken av kursivert tekst. Bruk det helst kun til titler på publiserte utgivelser.

Har du behov for å utheve ett eller flere ord, bør du bruke fet skrift. Ikke bruk fet skrift til overskrift.

Fet skrift er heller ikke bra å bruke på hele setninger. Har du behov for å utheve noe av et slikt omfang, er det bedre å bruke annen funksjonalitet, slik som faktaboks.

Om du skal ha mye innhold som brødtekst, kan det være lurt å dele det opp i flere moduler. Da er det lettere å finne den delen du skal redigere, og det er enkelt å flytte om på rekkefølgen på innholdet.

Dersom du ønsker å framheve eller variere tekstinnhold, kan du bruke andre moduler som Faktaboks, Tekstutdrag eller Utsagn/sitat.

Funksjonalitet

Klart språk og universell utforming

Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å skrive godt og klart språk og sikre universell utforming av alt innhold.