Brødtekst

Vi bruker modulen Brødtekst når vi skal skrive hovedinnholdet på siden.

Om du skal ha mye innhold som brødtekst, kan det være lurt å dele det opp i flere moduler. Da er det lettere å finne den delen du skal redigere, og det er enkelt å flytte om på rekkefølgen på innholdet.

Dersom du ønsker å framheve tekstinnhold, kan du bruke Faktaboks, Lovtekst eller Sitat.

Klart språk og universell utforming

Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å skrive godt og klart språk og sikre universell utforming av alt innhold.