Lovtekst

Lovtekst brukes når det er behov for å sitere fra en lov- eller forskrift. Det er et poeng at det er relativt identisk med originalen, og du kan legge lenke til f.eks lovdata som byline under.

§ 14. Søksmål om å avkorte en kontrakts varighet eller idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr

Retten skal avkorte en kontrakts varighet eller idømme oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr

a) når kontraktens verdi er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene og

 1. retten unnlater å kjenne en kontrakt uten virkning etter § 13 fjerde ledd, eller
 2. oppdragsgiveren har foretatt andre brudd på reglene om karensperiode eller suspensjon enn dem som er omfattet av § 13 første ledd bokstav c, eller

b) når kontraktens verdi er lik eller overstiger en nasjonal terskelverdi fastsatt i forskrift, men ikke EØS-terskelverdiene, og oppdragsgiveren har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Retten skal idømme oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr når kontrakten kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse etter § 13.

Slik setter du inn lovtekst

Skjermbilde
 • Velg "Legg til Lovtekst" i nedtrekksmenyen som starter med "Legg til brødtekst" under "Moduler".
 • Du har en egen teksteditor hvor du kan legge inn:
  • overskrifter (husk å følge hierarkiet for hele sida)
  • lenker
  • kulepunkter
  • fet eller kursiv skrift
 • Legg til en eventuell kilde for tekstutvalget under "Byline". Bruk "Byline som lenke" om du vil lenke til kilden for tekstutvalget.
Skjermbilde