Hopp til hovedinnhold

Nyhet

Sidemalen nyhet bor i nyhetsarkivet, og kan vises på forsiden og på andre temasider gjennom modulen Visning.

Les gjerne vår skriveveiledning: slik skriver du nyhetsaker.

Det er tar ca 15 minutter fra du publiserer sida, til den er synlig for publikum.

Pass på ditt ansvar

Du som redigerer sider, er ansvarlig for å

Slik lager du en nyhet

Velg Innhold > Legg til innhold > Nyhet

Vurder målform under Språk. Skriv gjerne fleire saker på nynorsk, men husk da å endre fra bokmål, som er standardinnstilling, til nynorsk.

Legg inn tittel og ingress.

Velg emneord i feltet for taksonomi. Valg av emneord vil avgjøre hvor du kan vise saken som en lokal nyhet.

Moduler

Under moduler: Legg til de modulene du trenger for din at nyhetssaken din skal bli god.

Modulen Brødtekst er raskest tilgjengelig, og har full editor. Du kan endre rekkefølge på modulene ved å dra i dra-og-slipp-ikonet.

Vi oppfordrer til å sende brukeren/leseren til våre fagsider. Da må du legge inn en lenke i brødteksten eller legge til en modul for knapp:

  • Knapp for internt innhold – viser tittel på sida du lenker til

  • Knapp for manuelle lenker – gir mulighet til å knytte til URL og valgfri lenketekst (også for interne lenker)

Andre moduler som ofte er aktuelle:

  • Kontakt

  • Del med andre

Publisere og sikre visning

For å publisere saken må du krysse av for Publisert og så Lagre.

For å vise saken på forsida må du åpne Fremhev innhold og krysse av Vis på forsiden, og så Lagre.

Saken vil «bo» i nyhetsarkivet, og den vil vises på framsida og på de temasidene som viser nyheter tagget med det aktuelle emneordet i taksonomien.