Temaside

Temaside skal vi bruke for å presentere ulike fagområder. Her skal brukeren kunne navigere seg fram til det viktigste de trenger for å løse sine oppgaver.

Temasider kan kun opprettes av Editor. De kan redigeres av Author og Contributor.

Kontakt din redaktør om du trenger en temaside. Fortell hva slags tittel du ønsker, og hvor den hører hjemme.

Obs! Ta også kontakt når siden skal publiseres, slik at den kan plasseres i strukturen og knyttes til menyen.

Det optimale er at du involverer nettredaksjonen på et tidlig tidspunkt. Vi kan ofte komme med råd og innspill om rekkefølge, tekstvalg og andre grep i utformingen.

  Innhold

   Temasiden består av moduler som presenterer viktig innhold for et fagområde. Den bygges opp som en slags lokal forside, og modulene tilsvarer dem du finner på nettstedets forside.

   Flere av modulene skal ha fast rekkefølge:

   1. Branding (som gir toppbanner)
   2. Hovednavigasjon
   3. Undernavigasjon
   4. Snarveier (i form av lenkelister)
   5. Arrangementer/Nyheter/Rapporter/Blogginnlegg

   Hovednavigasjon og undernavigasjon er de bærende elementene for sida. Kampanje er den eneste modulen som har til dels fri plassering, og den kan plasseres over eller under de bærende navigasjonselementene.

   Toppbanner med branding

   Bygg opp en god start på sida.

   1. Legg inn tittel. Tittelen skal være unik og samlende.
   2. Legg inn en ingress. Ingressen bør begrenses til 3 linjer.
   3. Velg emneord i taksonomien.
   4. Velg farge.
   5. Modulen branding skal være første modul. I denne modulen bruker vi illustrasjoner fra illustrasjonsserien vår. Illustrasjonen kan være en PNG-fil eller en SVG-fil. Ta kontakt med redaktøren din for å velge en illustrasjon.

   Etter dette vil sida få et toppbanner som viser tittel, ingress og illustrasjon på en farget bakgrunn.

   Når du ber om å få en temaside, vil redaktøren stort sett legge inn tittel, emneord og farge og noen ganger en illustrasjon – og bygge opp brødsmulesti.

   Hovednavigasjon

   Denne modulen skal vise de viktigste oppgavene for brukeren.

   Utforming og bruk

   Hovednavigasjon består av gule bokser med tittel og ingress, og boksene kan ha ikon.

   Boksene vil fylle 2 eller 3 spalter ut fra hvor mange elementer du legger inn i modulen.

   Du må ha minimum to bokser – én boks er ikke ønskelig. Det er ikke anbefalt med flere enn ni bokser, og har du så mange som ni bokser, bør du begrense mengden med annen informasjon.

   Det er kun tillatt med én slik modul.

    To gule bokser viser hver sin tittel og ingress.

    Legge til modulen Hovednavigasjon

    Klikk på pila ved siden av Legg til Branding og velg Legg til Hovednavigasjon.

    Modulfelt på temasider har teksten Legg til Banner, med en pil ved siden av.

    Klikk på Legg til Hovednavigasjonselement. Legg inn tittel og ingress. I feltet for lenke kan du legge inn en URL eller søke opp tittelen til en side på nettstedet.

    Klikk på Legg til Hovednavigasjonselement for å legge til en boks til. Gjenta til du har det antallet du trenger. Du må ha minst 2 elementer.

    Undernavigasjon

    Modulen skal vise andre viktige oppgaver for brukeren, gjerne tematisk presentert.

    Utforming og bruk

    Undernavigasjon består av lysegrå bokser med tittel og ingress. Over disse må det være en felles tittel.

    Den vil fylle 2 eller 3 spalter ut fra hvor mange elementer du legger inn i modulen. Du må ha minimum to bokser.

    Du kan ha to slike moduler om det er behov for det.

    To lysegrå bokser viser hver sin tittel og ingress. Over dette står det en felles tittel.

    Legge til modulen Undernavigasjon

    Klikk på pila ved siden av Legg til Branding og velg Legg til Undernavigasjon.

    Modulfelt på temasider har teksten Legg til Banner, med en pil ved siden av.

    Klikk på Legg til Undernavigasjonselement. Legg inn tittel og ingress. I feltet for lenke kan du legge inn en URL eller søke opp tittelen til en side på nettstedet.

    Klikk på Legg til Undernavigasjonselement for å legge til en boks til. Gjenta til du har det antallet du trenger. Du må ha minst 2 elementer.

    Kampanjer

    Kampanjer-modulen kan du bruke til å vise

    • innhold som innleder fagstoffet du skal presentere
    • framhevet innhold
    • innhold som trenger visuell støtte

    I modulen kan du velge mellom å tre versjoner:

    1. Kampanje med bilde
    2. Kampanje med video – gir avspilling av innhold fra Vimeo eller Youtube direkte i feltet
    3. Kampanje med teasertekst – viser en kortfattet hvit tekst på farget bakgrunn

    Tittel, ingress og lenke må til for alle, også kampanje med video.

    Utforming og plassering

    En Kampanjer-modul med en enkeltkampanje får full bredde med det visuelle feltet til venstre. Den kan du plassere over Hovednavigasjon eller under Undernavigasjon ut fra de behovene den skal dekke.

    En Kampanje-modul som har to eller tre kampanjer, viser det visuelle feltet over tekstfeltet. En slik modul bør du plassere under Undernavigasjon. Du bør ha maks tre enkeltkampanjer i modulen.

    Legge til modulen Kampanjer

    Klikk på pila ved siden av Legg til Branding og velg Legg til Kampanjer. Velg den versjonen du skal bruke.

    Modulfelt på temasider har teksten Legg til Banner, med en pil ved siden av.

    Legg inn tittel, ingress, lenke og det visuelle innholdet du skal ha. Du finner egen veiledning om bilde og video.

    Snarveier

    Snarveier viser lenkelister med en felles tittel. De kan vises i tre kolonner på en temaside. Om du ønsker det, kan du også ha overskrift for hver av kolonnene.

    Du finner egen veiledning om utforming av denne modulen.

    Visning av relevante nyheter, blogginnlegg, rapporter og arrangementer

    Når vi ruller ut oppdatert taksonomi, vil flere temasider få mulighet til å vise relevante nyheter, blogginnlegg, rapporter og arrangementer på den nedre delen av sida. Da velger du aktuell modul og aktuelt emneord i tillegg til hvor mange elementer du vil vise.