Hopp til hovedinnhold

Temaside

Temaside skal vi bruke for å presentere ulike fagområder. Her skal brukeren kunne navigere seg fram til det viktigste de trenger for å løse sine oppgaver.

  Temasider kan kun opprettes av Editor (redaktør). De kan redigeres av Author (fagredaktør).

  Kontakt redaktøren din om du trenger en temaside. Fortell hva slags tittel du ønsker, og hvor den hører hjemme.

  Prosess for å opprette et nytt fagområde

  Redaktøren oppretter en temaside, som fagredaktøren fyller med relevant innhold i en brukervennlig form. Sammen finner dere en god Digdir-illustrasjon til toppen, og når komposisjonen er klar, legger redaktøren inn ikoner for hovedinngangene.

  Det optimale er at du involverer nettredaktøren på et tidlig tidspunkt. Nettredaktøren kan ofte komme med råd og innspill om rekkefølge, tekstvalg og andre grep i utformingen. Det er også nettredaktøren som har best oversikt over illustrasjonene og ikonene våre.

   Oppbygging

   Temasiden består av moduler som presenterer viktig innhold for et fagområde. Den bygges opp som en slags lokal forside, og modulene tilsvarer dem du finner på nettstedets forside.

   Noen av modulene skal ha fast rekkefølge:

   1. Hovednavigasjon
   2. Undernavigasjon

   Hovednavigasjon og undernavigasjon er de bærende elementene for sida.

   Kampanje er den eneste modulen som har til dels fri plassering, og den kan plasseres over, under og mellom navigasjonsmodulene.

   Snarveier (i form av lenkelister), Arrangementer, Nyheter, Rapporter og Blogger kan ha valgfri rekkefølge etter Hovednavigasjon og Undernavigasjon.

   Toppbanner med branding

   Bygg opp en god start på sida.

   1. Legg inn tittel. Tittelen skal være unik og samlende.
   2. Legg inn en ingress. Ingressen bør du begrense til 3 linjer.
   3. Velg emneord i taksonomien.
   4. Velg farge.
   5. I toppen bruker vi illustrasjoner fra illustrasjonsserien vår, helst med røde detaljer. Illustrasjonen kan være en PNG-fil, men skal helst være en SVG-fil. Ta kontakt med redaktøren din for å velge en illustrasjon.

   Etter dette vil sida få et toppbanner som viser tittel, ingress og illustrasjon på en farget bakgrunn.

   Når du ber om å få en temaside, vil redaktøren stort sett legge inn tittel, emneord og farge og et forslag til en illustrasjon.

   Hovednavigasjon

   Denne modulen skal vise de viktigste oppgavene for brukeren. Om du ikke har en kampanje øverst, skal dette være første elementet.

   Utforming og bruk

   Hovednavigasjon består av gule bokser med tittel og ingress. Modulen kan ha en felles tittel og en kort ingress.

   Boksene kan ha ikon, men dette styres av redaktøren.

   Boksene vil fylle 2 eller 3 spalter ut fra hvor mange elementer du legger inn i modulen.

   Antall

   Du må ha minimum to bokser – én boks er ikke ønskelig. Det er ikke anbefalt med flere enn ni bokser, og har du så mange som ni bokser, bør du begrense mengden med annen informasjon på sida.

   Det er kun tillatt med én slik modul.

    To gule bokser viser hver sin tittel og ingress.

    Legge til modulen Hovednavigasjon

    Klikk på pila ved siden av Legg til Branding og velg Legg til Hovednavigasjon.

    Modulfelt på temasider har teksten Legg til Banner, med en pil ved siden av.

    Klikk på Legg til Hovednavigasjonselement. Legg inn tittel og ingress. I feltet for lenke kan du legge inn en URL eller søke opp tittelen til en side på nettstedet.

    Klikk på Legg til Hovednavigasjonselement for å legge til en boks til. Gjenta til du har det antallet du trenger. Du må ha minst 2 elementer.

    Undernavigasjon

    Modulen skal vise andre viktige oppgaver for brukeren, gjerne tematisk presentert.

    Utforming og bruk

    Undernavigasjon består av lysegrå bokser med tittel og ingress. Over disse må det være en felles tittel.

    Den vil fylle 2 eller 3 spalter ut fra hvor mange elementer du legger inn i modulen. Du må ha minimum to bokser.

    Du kan ha to slike moduler om det er behov for det.

    To lysegrå bokser viser hver sin tittel og ingress. Over dette står det en felles tittel.

    Legge til modulen Undernavigasjon

    Klikk på pila ved siden av Legg til Branding og velg Legg til Undernavigasjon.

    Modulfelt på temasider har teksten Legg til Banner, med en pil ved siden av.

    Klikk på Legg til Undernavigasjonselement. Legg inn tittel og ingress. I feltet for lenke kan du legge inn en URL eller søke opp tittelen til en side på nettstedet.

    Klikk på Legg til Undernavigasjonselement for å legge til en boks til. Gjenta til du har det antallet du trenger. Du må ha minst 2 elementer.

    Kampanjer

    Kampanjer-modulen kan du bruke til å vise

    • innhold som står litt utenfor kjernen i det fagstoffet du skal presentere – enten som innledning eller som supplement
    • framhevet innhold
    • innhold som trenger visuell støtte

    I modulen kan du velge mellom tre versjoner:

    1. Kampanje med bilde
    2. Kampanje med video – gir avspilling av innhold fra Vimeo eller Youtube direkte i feltet
    3. Kampanje med teasertekst – viser en kortfattet hvit tekst på farget bakgrunn

    Tittel, ingress og lenke til fagstoff må til for alle, også for kampanje med video.

    Utforming, bruk og plassering

    Kampanjer består at et visuelt felt og et tekstlig felt.

    En Kampanjer-modul med en enkeltkampanje får full bredde med det visuelle feltet til venstre. Den kan du plassere over Hovednavigasjon eller under Undernavigasjon ut fra de behovene den skal dekke.

    Har du behov for å vise flere kampanjer, kan du samle dem i én modul.

    En Kampanjer-modul som har to eller tre kampanjer, viser det visuelle feltet over tekstfeltet. En slik modul bør du plassere under Undernavigasjon. Vi anbefaler at du har maks tre kampanjer i modulen.

    Ikke bruk kampanjer til å gjenta informasjon du viser andre steder på samme side.

    Bildevalg

    Bilder som brukes i kampanjefelt, må ha forholdet 16:9. Bildet kan gjerne ha farget bakgrunn.

    Bruk bilder som fanger oppmerksomhet, men la tittel og ingress være bærende elementer.

    Legge til modulen Kampanjer

    Klikk på pila ved siden av Legg til Branding og velg Legg til Kampanjer. Velg den versjonen du skal bruke.

    Modulfelt på temasider har teksten Legg til Banner, med en pil ved siden av.

    Legg inn tittel, ingress, lenke og det visuelle innholdet du skal ha. Du finner egen veiledning om bilde og video.

    Snarveier

    Snarveier viser lenkelister med en felles tittel. De kan vises i tre kolonner på en temaside. Om du ønsker det, kan du også ha overskrift for hver av kolonnene.

    Du finner egen veiledning om utforming av denne modulen.

    Vise relevante nyheter, blogginnlegg, rapporter og arrangementer

    Med en oppdatert taksonomi har flere temasider mulighet til å vise relevante nyheter, blogginnlegg, rapporter og arrangementer på den nedre delen av sida.

    Fremgangsmåte:

    1. Velg aktuell modul.
    2. Legg inn en relativt kort tittel – gjerne det samme som modulnavnet.
    3. Velg aktuelt emneord og hvor mange enheter du vil vise.

    Plasser disse aktualitetsmodulene i den rekkefølgen du mener er viktig for brukeren.

    Skjermbilde av modulene for blogginnlegg, nyheter, kurs og rapporter, der nyhetsmodulen er åpnet og viser feltene tittel, tall oppføringer og global taksonomi