Temaside

Temaside skal vi bruke for å presentere ulike fagområder. Her skal brukeren kunne navigere seg fram til det viktigste de trenger for å løse sine oppgaver.

På denne siden

  Temasider kan kun opprettes av Editor. De kan redigeres av Author og Contributor.

  Prosess for å opprette temaside for nytt område

  1. Redaktøren oppretter en temaside, som fagredaktøren fyller ut.
  2. Deretter oppretter fagredaktøren infosidene og bygger opp innholdet.
  3. Til slutt syr redaktøren sidene sammen – og da får innholdet meny og brødsmulesti

  Kontakt din redaktør om du trenger en temaside. Fortell hva slags tittel du ønsker, og hvor den hører hjemme.

  Det optimale er at du involverer nettredaksjonen på et tidlig tidspunkt. Vi kan ofte komme med råd og innspill om rekkefølge, tekstvalg og andre grep i utformingen.

  Obs! Ta også kontakt med redaktøren når siden skal publiseres, slik at den kan plasseres i strukturen og dermed få brødsmulesti og eventuell meny.

  Oppbygging

  Temasiden består av moduler som presenterer viktig innhold for et fagområde. Den bygges opp som en slags lokal forside, og modulene tilsvarer dem du finner på nettstedets forside.

  Noen av modulene skal ha fast rekkefølge:

  1. Branding (som gir toppbanner)
  2. Hovednavigasjon
  3. Undernavigasjon

  Hovednavigasjon og undernavigasjon er de bærende elementene for sida. Kampanje er den eneste modulen som har til dels fri plassering, og den kan plasseres over eller under de bærende navigasjonselementene.

  Snarveier (i form av lenkelister), Arrangementer, Nyheter, Rapporter og Blogger kan ha valgfri rekkefølge etter Hovednavigasjon og Undernavigasjon.

  Toppbanner med branding

  Bygg opp en god start på sida.

  1. Legg inn tittel. Tittelen skal være unik og samlende.
  2. Legg inn en ingress. Ingressen bør du begrense til 3 linjer.
  3. Velg emneord i taksonomien.
  4. Velg farge.
  5. Modulen branding skal være første modul. I denne modulen bruker vi illustrasjoner fra illustrasjonsserien vår. Illustrasjonen kan være en PNG-fil, men skal helst være en SVG-fil. Ta kontakt med redaktøren din for å velge en illustrasjon.

  Etter dette vil sida få et toppbanner som viser tittel, ingress og illustrasjon på en farget bakgrunn.

  Når du ber om å få en temaside, vil redaktøren stort sett legge inn tittel, emneord og farge og et forslag til en illustrasjon.

  Hovednavigasjon

  Denne modulen skal vise de viktigste oppgavene for brukeren.

  Utforming og bruk

  Hovednavigasjon består av gule bokser med tittel og ingress. Modulen kan ha en felles tittel og en kort ingress.

  Boksene kan ha ikon. (Vi venter med å ta i bruk ikon på digdir.no.)

  Boksene vil fylle 2 eller 3 spalter ut fra hvor mange elementer du legger inn i modulen.

  Du må ha minimum to bokser – én boks er ikke ønskelig. Det er ikke anbefalt med flere enn ni bokser, og har du så mange som ni bokser, bør du begrense mengden med annen informasjon på sida.

  Det er kun tillatt med én slik modul. Den skal vise den viktigste informasjonen på sida, så om du ikke har en kampanje øverst, skal dette være første element.

  To gule bokser viser hver sin tittel og ingress.

  Legge til modulen Hovednavigasjon

  Klikk på pila ved siden av Legg til Branding og velg Legg til Hovednavigasjon.

  Modulfelt på temasider har teksten Legg til Banner, med en pil ved siden av.

  Klikk på Legg til Hovednavigasjonselement. Legg inn tittel og ingress. I feltet for lenke kan du legge inn en URL eller søke opp tittelen til en side på nettstedet.

  Klikk på Legg til Hovednavigasjonselement for å legge til en boks til. Gjenta til du har det antallet du trenger. Du må ha minst 2 elementer.

  Undernavigasjon

  Modulen skal vise andre viktige oppgaver for brukeren, gjerne tematisk presentert.

  Utforming og bruk

  Undernavigasjon består av lysegrå bokser med tittel og ingress. Over disse må det være en felles tittel.

  Den vil fylle 2 eller 3 spalter ut fra hvor mange elementer du legger inn i modulen. Du må ha minimum to bokser.

  Du kan ha to slike moduler om det er behov for det.

  To lysegrå bokser viser hver sin tittel og ingress. Over dette står det en felles tittel.

  Legge til modulen Undernavigasjon

  Klikk på pila ved siden av Legg til Branding og velg Legg til Undernavigasjon.

  Modulfelt på temasider har teksten Legg til Banner, med en pil ved siden av.

  Klikk på Legg til Undernavigasjonselement. Legg inn tittel og ingress. I feltet for lenke kan du legge inn en URL eller søke opp tittelen til en side på nettstedet.

  Klikk på Legg til Undernavigasjonselement for å legge til en boks til. Gjenta til du har det antallet du trenger. Du må ha minst 2 elementer.

  Kampanjer

  Kampanjer-modulen kan du bruke til å vise

  • innhold som stå litt utenfor kjernen i det fagstoffet du skal presentere – enten som innledning eller som supplement
  • framhevet innhold
  • innhold som trenger visuell støtte

  I modulen kan du velge mellom tre versjoner:

  1. Kampanje med bilde
  2. Kampanje med video – gir avspilling av innhold fra Vimeo eller Youtube direkte i feltet
  3. Kampanje med teasertekst – viser en kortfattet hvit tekst på farget bakgrunn

  Tittel, ingress og lenke til fagstoff må til for alle, også for kampanje med video.

  Utforming, bruk og plassering

  En Kampanjer-modul med en enkeltkampanje får full bredde med det visuelle feltet til venstre. Den kan du plassere over Hovednavigasjon eller under Undernavigasjon ut fra de behovene den skal dekke. Vi anbefaler at du ikke har mange slike enkeltkampanjer – bruk heller flere kampanjer i én modul.

  En Kampanje-modul som har to eller tre kampanjer, viser den visuelle rammen over tekstfeltet. En slik modul bør du plassere under Undernavigasjon. Vi anbefaler at du har maks tre kampanjer i modulen.

  Bilder som brukes i kampanjefelt, må ha forholdet 16:9. Bruk bilder som fanger oppmerksomhet, men la tittel og ingress være bærende elementer. Unngå tekst på bildet, for feltet har ikke alt-tekst.

  Ikke bruk kampanjer til å gjenta informasjon du viser andre steder på samme side.

  Legge til modulen Kampanjer

  Klikk på pila ved siden av Legg til Branding og velg Legg til Kampanjer. Velg den versjonen du skal bruke.

  Modulfelt på temasider har teksten Legg til Banner, med en pil ved siden av.

  Legg inn tittel, ingress, lenke og det visuelle innholdet du skal ha. Du finner egen veiledning om bilde og video.

  Snarveier

  Snarveier viser lenkelister med en felles tittel. De kan vises i tre kolonner på en temaside. Om du ønsker det, kan du også ha overskrift for hver av kolonnene.

  Du finner egen veiledning om utforming av denne modulen.

  Vise relevante nyheter, blogginnlegg, rapporter og arrangementer

  Med en oppdatert taksonomi har flere temasider mulighet til å vise relevante nyheter, blogginnlegg, rapporter og arrangementer på den nedre delen av sida.

  Fremgangsmåte:

  1. Velg aktuell modul.
  2. Legg inn en relativt kort tittel – gjerne det samme som modulnavnet.
  3. Velg aktuelt emneord og hvor mange enheter du vil vise.

  Plasser disse aktualitetsmodulene i den rekkefølgen du mener er viktig for brukeren.

  Skjermbilde av modulene for blogginnlegg, nyheter, kurs og rapporter, der nyhetsmodulen er åpnet og viser feltene tittel, tall oppføringer og global taksonomi