Planlegge og produsere nytt innhold

Hvilke punkter bør dere ta hensyn til når dere planlegger, produserer og publiserer fagstoff som skal ligge på nettsidene våre?

Denne veiledningen tar utgangspunkt i den vanligste kombinasjonen for å presentere innhold:

Slik bør du jobbe når du skal lage nytt innhold:

 1. Start med å avklare hvem som er målgruppen? Er det publikum generelt, eller er det en avgrenset gruppe?
 2. Definer hva som er brukerens behov. Hva er det målgruppen trenger – i hvilke situasjoner?
  • Om innholdet lages som følge av en bestilling, er det fortsatt viktig å vite hvorfor vi lager det, og hvem vi lager det for.
  • Det er ikke alltid tid/ressurser til å gjøre undersøkelser i forkant, men man kan kompensere ved å teste skissert innhold før lansering/publisering.
 3. Dediker en fagredaktør - en person som kan sette seg inn i arbeidet med å redigere og forvalte innholdet
 4. Planlegg innhold og bygg strukturer
  • Hvilket innhold har vi – hva skal vi presentere?
  • Lag en skisse for hvordan det er naturlig å presentere innganger til stoffet deres på temasida eller rapportframsida (navigasjonssider). Dere kan planlegge og justere strukturen i formiljøet, eller bruke Miro.
  • Lag en disposisjon for informasjonssidene ut fra rekkefølgen på navigasjonssida. Fyll ut med viktige budskap.
  • Utvid disposisjonen med tittel, ingress, emner/budskap som er viktige, overskrifter med viktige nøkkelord
 5. Avklar bruk av illustrasjoner. Hvordan skal de lages?
 6. Skriv manus, legg inn innhold og publiser
  Forvalt innholdet
  • Følg opp ved endringer i rammeverket – oppdatert informasjon kommer i Teams-gruppe for fagredaktører
  • Ha en årlig gjennomgang og oppdatering (kan se hva brukerne har gitt av tilbakemeldinger)
 7. Mål effekt
  • Bruk Google Analytics – sett opp faste rapporter
  • Bruk andre verktøy, kanskje Hotjar

Husk: Når innholdet er klart for publisering, du kontakte redaktøren for å knytte informasjonssida eller -sidene til temasida eller rapportframsida. Dette vil gi rapporten brødsmulesti og meny.

Har du en rapport eller et fagområde som skal "lanseres", bør du sette av ekstra tid til å sy sammen sidene sammen med redaktøren.

Nye sider er synlige for publikum ca. 15 minutter etter at de er publisert.