Hopp til hovedinnhold

Planlegge og produsere nytt innhold

Hvilke punkter bør dere ta hensyn til når dere planlegger, produserer og publiserer fagstoff som skal ligge på nettsidene våre?

Denne veiledninga tar utgangspunkt i den vanligste kombinasjonen for å presentere innhold:

Husk: Nye sider er synlige for publikum ca. 15 minutter etter at de er publisert.

Slik bør du jobbe når du skal lage nytt innhold:

 1. Start med å avklare hvem som er målgruppen? Er det publikum generelt, eller er det en avgrenset gruppe?
 2. Definer hva som er brukerens behov. Hva er det målgruppen trenger for å sine oppgaver – i hvilke situasjoner?
  • Om innholdet lages som følge av en bestilling, er det fortsatt viktig å vite hvorfor vi lager det, og hvem vi lager det for.
  • Det er ikke alltid tid/ressurser til å gjøre undersøkelser i forkant, men man kan kompensere ved å teste skissert innhold før lansering eller teste løsningen etter at den er publisert.
 3. Dediker en fagredaktør - en person som kan sette seg inn i arbeidet med å redigere og forvalte innholdet
 4. Planlegg innhold og bygg strukturer
  • Hvilket innhold har vi – hva skal vi presentere? Hvilket innhold finnes hos andre aktører, og hvordan hører det hjemme i vårt innhold?
  • Lag en skisse for hvordan det er naturlig å presentere innganger til stoffet deres på temasida. Dere kan planlegge og justere strukturen i formiljøet, eller bruke f.eks. Miro.
  • Lag en disposisjon for informasjonssidene ut fra rekkefølgen på navigasjonssida. Fyll ut med viktige budskap.
  • Utvid disposisjonen med tittel, ingress, emner/budskap som er viktige, overskrifter med viktige nøkkelord
 5. Avklar bruk av illustrasjoner. Hvordan skal de lages?
 6. Skriv manus, legg inn innhold og publiser
  • Forvalt innholdet
   • Følg opp ved endringer på feltet eller i rammeverket.
   • Bruk SiteImprove for kvalitetssikring og følg opp utbedringsbehov når det gjelder tilgjengelighet, ved brutte lenker o.l.
   • Følg med på tilbakemeldinger fra brukerne fortløpende.
   • Ha minimum en årlig gjennomgang og oppdatering.
  • Mål effekt
   • Bruk verktøy for webstatistikk og -analyse, p.t. SiteImprove. Ta kontakt med nettredaktør om du trenger tilgang.