Språkprofil

Språkprofilen skal hjelpe oss til å skrive klare og gode tekster på bokmål og nynorsk, internt og eksternt. Du har mest nytte av språkprofilen hvis du bruker den i hele skriveprosessen, fra planleggingen av teksten til den siste kvalitetssikringen.

En person sitter i yogaposisjon på en stor telefon oppå ei tue - gul.svg