Kontakt

Modulen Kontakt kan vise kontaktpunkt og både interne og eksterne kontaktpersoner.

I modulen Kontakt kan du vise tre ulike typer innhold:

  1. Interne: Alle ansatte ligger inne i systemet slik at de kan føres opp som kontaktpersoner.
  2. Eksterne: Informasjon om ikke-ansatte kan registeres i innholdstypen Ekstern person og vises som kontaktperson i denne modulen.
  3. Upersonlig og felles forvaltet kontaktpunkt: Har dere en felles e-postadresse, må du opprette et Kontaktpunkt før du kan vise den i denne modulen.

Modulen viser navn, e-post og telefonnummer, hvis det er tilgjengelig.

Modulen må ha en tittel. Teksten "Kontakt" kommer automatisk om du ikke gjør noe. Du kan gjerne legge inn en tydeligere oppfordring til å ta kontakt.

Her ser du eksempel på bruk av modulen:

Kontakt

Redaksjonen