Kontakt

Modulen Kontakt kan vise kontaktpunkt og både interne og eksterne kontaktpersoner.

I modulen Kontakt kan du vise tre ulike typer innhold:

  1. Interne: Alle ansatte ligger inne i systemet slik at de kan føres opp som kontaktpersoner.
  2. Eksterne: Informasjon om ikke-ansatte kan registeres i innholdstypen Ekstern person og vises som kontaktperson i denne modulen.
  3. Upersonlig og felles forvaltet kontaktpunkt: Har dere en felles e-postadresse, må du opprette et Kontaktpunkt før du kan vise den i denne modulen.

Modulen viser navn, e-post og telefonnummer. Du kan legge inn en felles overskrift om du ønsker det.

Her ser du eksempel på bruk av modulen:

Kontakt

Skal du oppdatere kontaktinformasjon for en kontaktperson, må du søke opp navnet på personen under Innhold. Du kan velge innholdstype også om du ønsker å begrense søket.