Hopp til hovudinnhald

Kontakt

Modulen Kontakt kan vise kontaktpunkt og både interne og eksterne kontaktpersonar.

I modulen Kontakt kan du vise tre ulike typar innhald:

  1. Interne: Alle ansatte ligg inne i systemet slik at dei kan vere kontaktpersonar.
  2. Eksterne: Informasjon om ikkje-ansatte skal du registere i innhaldstypen Ekstern person, og du kan vise dei som kontaktperson i denne modulen.
  3. Upersonleg og felles forvalta kontaktpunkt: Har dere e felles e-postadresse, må du opprette eit Kontaktpunkt før du kan vise den i denne modulen.

Modulen viser namn, e-post og telefonnummer, om det er tilgjengeleg.

Modulen må ha ein tittel. Teksten "Kontakt" kommer automatisk om du ikkje gjer noko. Du kan gjerne legge inn ei tydeligare oppfordring til å ta kontakt.

Her ser du eit eksempel på bruk av modulen:

Kontakt

Redaksjonen