Kontakt

Modulen Kontakt kan vise kontaktpunkt og både interne og eksterne kontaktpersoner.

I modulen Kontakt kan du vise tre ulike typer innhold:

  1. Interne: Alle ansatte ligger inne i systemet slik at de kan føres opp som kontaktpersoner.
  2. Eksterne: Informasjon om ikke-ansatte kan registeres i innholdstypen Ekstern person og vises som kontaktperson i denne modulen.
  3. Upersonlig og felles forvaltet kontaktpunkt: Har dere en felles e-postadresse, må du opprette et Kontaktpunkt før du kan vise den i denne modulen.

Modulen viser navn, e-post og telefonnummer. Du kan legge inn en felles overskrift om du ønsker det.

Her ser du eksempel på bruk av modulen:

Kontakt

Oppdatere informasjon

Skal du oppdatere kontaktinformasjon for en kontaktperson, må du søke opp navnet på personen under Innhold. Du kan velge innholdstype (Ansatt eller Ekstern person) også dersom du ønsker å begrense søket. Husk at dette påvirker alle steder informasjonen vises.

For ansatte kan du kun redigere bilde og beskrivelse. Informasjon om navn, stilling og arbeidsgiver hentes fra personalsystemet.