Hopp til hovedinnhold

Tidslinje

Modulen tidslinje presenterer elementer i en kronologisk rekkefølge. Elementene veksler mellom å ligge til venstre og til høyre for en loddrett linje.

Modulen fungerer kun ved fullbreddevisning.

Modulen kan være bærende element på ei side. Da bruker du den som første (og eneste) modul og dropper tittel og ingress i modulen.

Skal den stå sammen med andre moduler, bør du ha brødtekst over, og modulen bør inkludere tittel (og ingress).

Tittel for tidslinje

Tittel og ingress er valgfritt. Modulen fungerer kun med midtstilt visning.

Første periode

Hver oppføring har en tittel for perioden og et redigerbart felt for beskrivelse.

Formateringen i beskrivelsene bør være lik innenfor samme tidslinje. Bruk gjerne punktliste.

Andre periode

Modulen har animasjon i designet. Når leseren kommer til dette innholdet, vil beskrivelsene "skli" inn mot midtlinja.

Det er mulig å ha bilde på den andre sida av oppføringen, men det er ikke et krav.

Tredje periode

  • Element 1 i punktliste
  • Element 2 i punktliste
  • Element 3 i punktliste

Fjerde periode

  • Element 1 i punktliste
  • Element 2 i punktliste
  • Element 3 i punktliste