Hopp til hovedinnhold

Tekstutdrag

Modulen Tekstutdrag (tidligere kalt Lovtekst) brukes når det er behov for å sitere fra en tekst, for eksempel en forskrift. Det er et poeng at innholdet er relativt identisk med originalen. Du kan vise til for eksempel lovdata som kilde under, og denne teksten kan lenkes opp.

§ 14. Søksmål om å avkorte en kontrakts varighet eller idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr

Retten skal avkorte en kontrakts varighet eller idømme oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr

a) når kontraktens verdi er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene og

 1. retten unnlater å kjenne en kontrakt uten virkning etter § 13 fjerde ledd, eller
 2. oppdragsgiveren har foretatt andre brudd på reglene om karensperiode eller suspensjon enn dem som er omfattet av § 13 første ledd bokstav c, eller

b) når kontraktens verdi er lik eller overstiger en nasjonal terskelverdi fastsatt i forskrift, men ikke EØS-terskelverdiene, og oppdragsgiveren har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Retten skal idømme oppdragsgiveren et overtredelsesgebyr når kontrakten kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse etter § 13.

Slik setter du inn lovtekst

Skjermbilde
 • Velg "Legg til Tekstutdrag" i nedtrekksmenyen som starter med "Legg til brødtekst" under "Moduler".
 • Du har en egen teksteditor hvor du kan legge inn:
  • overskrifter (husk å følge hierarkiet for hele sida)
  • lenker
  • kulepunkter
  • fet eller kursiv skrift
 • Legg til en eventuell kilde for tekstutvalget under "Byline". Bruk "Byline som lenke" om du vil lenke til kilden for tekstutvalget.
Skjermbilde