Hopp til hovedinnhold

Typografi

For å ha et økonomisk og praktisk system for bruk av typografi har vi kategorisert dette etter teknisk bruk.

Felles for alle tre typografivalg er at formen er enkel og optimalisert for god kommunikasjon. Dette sørger for god lesbarhet på alle flater.

For å ha et økonomisk og praktisk system for bruk av typografi har vi kategorisert dette etter teknisk bruk. For å oppnå et konsekvent enhetlig profiluttrykk og innfri alle tekniske krav er det viktig at man benytter korrekt fontsett på riktig måte. Du må ikke bruke andre fonter enn de som presenteres i designmanualen, eller som er satt som stiler i de ulike malene.

Profilfont: NB International Pro

NB International er Digdirs profilfont. Dette er et spesielt innkjøpt fontsett. Den er en vesentlig bidragsyter for å gi identiteten et karakteristisk og gjenkjennelig uttrykk, og brukes på alle trykte kommunikasjonsflater og på logonivåer.

Digdirs typografi

Hvem kan bruke NB International Pro?

Det er kjøpt rettigheter for et gitt antall brukere. Her er det viktig at både brukerantall og copyright respekteres. Denne fonten skal brukes kun av profesjonelle Adobe-brukere, internt og eksternt, og skal brukes der det er behov for et optimalt egenartet uttrykk. Ta kontakt om du har behov for å bruke fonten.

Kontakt kommunikasjonsavdelingen

Redaksjonen

Webfont: Inter

På nettsidene våre bruker vi gratisfonten Inter, som er tilgjengelig gjennom Google. Den kommer automatisk opp i alle nettlesere, og stemmer godt overens med vår profilfont.

Hvor finner jeg fonten?

På Google finner du Inter.

Officefont: Arial

Den allment tilgjengelige typografien er Arial, som er standard systemfont på alle Digdirs maskiner.

Systemfonten kan benyttes når profilfontene ikke er tilgjengelig, og passer perfekt til bruk i produksjoner basert på Office-plattformen, som Powerpoint og alle maler fra P360. Arial ligger i stilene til alle digitale dokumenter som brevmal, notatmal, e-postsignatur, PowerPoint etc. Det er ikke en fast bestemt størrelse ved bruk av denne fonten, men størrelse 12 er anbefalt.