Informasjonsside

Denne innholdstypen er et sentralt element i oppbyggingen av portalen. Informasjonssiden brukes til faglig og brukerrettet innhold som enten er selvstendig, eller hører inn under en temaside.

På denne siden

  Informasjonssider kan opprettes og redigeres av Editor, Author og Contributor. Kontakt din redaktør for å få riktig tilgang.

  Husk: Ta kontakt med din redaktør når siden skal publiseres, slik at den kan plasseres i strukturen og knyttes til menyen og brødsmulestien.

  Har du flere nye sider som skal "lanseres", bør du sette av ekstra tid til å sy sammen sidene sammen med redaktøren.

  Nye sider synes ca. 15 minutter etter at de er publisert.

  Fagredaktøren har et ansvar

  Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

  I språkprofilen vår finner du mer veiledning:

  Slik redigerer du starten av sida

  Tittelen skal være unik og poengtert.

  Ingressen bør ikke være lengre enn 4 linjer.

  Resten av innholdet bygger du opp ved hjelp av ulike moduler.

  Brødteksten skal helst starte med ren tekst uten ny overskrift. Fortell det viktigste leseren trenger å vite etter introduksjonen i tittel og ingress.

  Lag korte avsnitt. Fortell kun ett budskap i hvert avsnitt.

  Overskrifter gjør innholdet skannbart for leseren.

  Bilde til deling i sosiale medier

  På alle sider er det mulig å velge et bilde som vises når man deler sida i sosiale medier. Dette bildet blir ikke synlig på nettsida.

  Global taksonomi

  Velg først det emneordet som er tettest koblet til innholdet. Dette valget vil gjenspeiles i URLen.

  Legg til flere emneord om de er aktuelle, blant annet for visning av aktualitetsstoff på ulike temasider.

  Visningsmodus

  Vi har tre visningsmoduser:

  1. Midtstilt innhold (uten meny)
   • For selvstendig innhold
  2. Fullstendig innhold med høyrejustert sidebar (meny)
   • For innhold som trenger kontekst fra omkringliggende sider
  3. Fullstendig innhold med venstrejustert sidebar ("sticky" innhold)
   • For innhold som er langt og vil ha en fordel av innholdsoversikt mens man leser

  Overskrifter i hierarki

  Tittelen på sida er Overskrift 1 (H1).

  I modulen for brødtekst kan du formattere overskrifter i

  • Overskrift 2 (H2)
  • Overskrift 3 (H3)
  • Overskrift 4 (H4)

  Overskriftene skal komme i hierarkisk rekkefølge. Dette betyr at du må bruke H2 før du kan bruke H3, og tilsvarende må du bruke H3 før H4.

  Bruk mellomoverskrifter til å sortere innholdet

  Heading 3 kan du bruke om du har mye innhold under en overskrift på nivå Heading 2.

  Bruk riktig formattering for å utheve tekst

  Begrens bruken av kursivert tekst. Bruk det helst kun til titler på publiserte utgivelser.

  Har du behov for å utheve ett eller flere ord, bør du bruke fet skrift. Ikke bruk fet skrift til overskrift.

  Fet skrift er heller ikke bra å bruke på hele setninger. Har du behov for å utheve noe av et slikt omfang, er det bedre å bruke annen funksjonalitet, slik som faktaboks.

  H4 er enda mindre enn H3

  Heading 4 (overskrift 4) bruker vi ikke så ofte.

  Flyttbare moduler

  Informasjonssiden skal bestå av brukerrettet fagstoff. Innholdet presenteres gjennom en rekke ulike flyttbare moduler.

  Moduler for tekst

  Modul for dokumenter (vedlegg)

  Moduler for framhevet innhold

  Kontaktinfo og personomtale

  Moduler for visuell framstilling

  Moduler for avslutning av sida

  Lagre og publisere

  Du kan lagre sida når du ønsker. Det er også mulig å avbryte arbeidet med sida, dvs. uten å lagre.

  Sy sammen sider

  Når en informasjonsside er klar for publisering, må du kontakte din redaktør for å sy den sammen med resten av sidene. Da vil redaktøren legge sida inn i strukturen for nettstedet, og sida vil få en navigerbar brødsmulesti – og en meny til venstre om man velger visningsmodus med meny.

  Siden vil være tilgjengelig for alle etter omtrent 15 minutter.