Informasjonsside

Denne innholdstypen er et sentralt element i oppbyggingen av portalen. Informasjonssiden brukes til faglig og brukerrettet innhold som enten er selvstendig, eller hører inn under en temaside.

Innhold

  Informasjonssider kan opprettes og redigeres av Editor, Author og Contributor. Kontakt din redaktør for å få riktig tilgang.

  Husk: Ta kontakt med din redaktør når siden skal publiseres, slik at den kan plasseres i strukturen og knyttes til menyen og brødsmulestien.

  Slik redigerer du teksten din

  1. Tittelen skal være unik og poengtert.
  2. Ingressen bør ikke være lengre enn 4 linjer.
  3. Resten av innholdet bygger du opp ved hjelp av ulike moduler.
  4. Brødteksten skal helst starte med ren tekst uten ny overskrift. Fortell det viktigste leseren trenger å vite etter introduksjonen i tittel og ingress.
  5. Lag korte avsnitt. Fortell kun ett budskap i hvert avsnitt.
  6. Overskrifter gjør innholdet skannbart for leseren.

  Ha kronologiske overskrifter

  Tittelen på sida er Heading 1. I modulen for brødtekst kan du formattere overskrifter i Heading 2, Heading 3 og Heading 4.

  Overskriftene skal komme i kronologisk rekkefølge. Dette betyr at du må bruke Heading 2 før du kan bruke Heading 3, og tilsvarende må du bruke Heading 3 før Heading 4.

  Bruk mellomoverskrifter til å sortere innholdet

  Heading 3 kan du bruke om du har mye innhold under en overskrift på nivå Heading 2.

  Bruk riktig formattering for å utheve tekst

  Unngå å bruke kursivert tekst.

  Har du behov for å utheve ett eller flere ord, bør du bruke fet skrift. Ikke bruk fet skrift til overskrift.

  Fet skrift er heller ikke bra å bruke på hele setninger. Har du behov for å utheve noe av et slikt omfang, er det bedre å bruke annen funksjonalitet, slik som faktaboks.

  H4 er enda mindre enn H3

  Heading 4 (overskrift 4) bruker vi ikke så ofte.

  Flyttbare moduler

  Informasjonssiden skal bestå av brukerrettet fagstoff. Innholdet presenteres gjennom en rekke ulike flyttbare moduler.

  Moduler for tekst

  Modul for dokumenter (vedlegg)

  Moduler for framhevet innhold

  Kontaktinfo og personomtale

  Moduler for visuell framstilling

  Moduler for avslutning av sida

  Publisere

  Skjermbilde som viser flere felt, deriblant å redigere meny og forfatter

  Når en informasjonsside er klar for publisering, må du eller din redaktør

  • velge plassering i strukturen under Menyvalg
  • krysse av for publisert like over Lagre-knappen

  Når du klikker Lagre, vil du se at siden har fått en brødsmulesti over tittelen. Siden vil være tilgjengelig for alle etter omtrent 15 minutter.

  Dele i sosiale medier

  På alle sider er det også mulig å velge et bilde som vises når man deler sida i sosiale medier. Dette bildet blir ikke synlig på nettsida.

   Fagredaktørens ansvar

   Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

   Skriveveiledning

   I språkprofilen vår finner du mer veiledning: