Hopp til hovedinnhold

Informasjonsside

Denne innholdstypen er et sentralt element i oppbyggingen av portalen. Informasjonssiden brukes til faglig og brukerrettet innhold som enten er selvstendig, eller hører inn under en temaside.

  Informasjonssider kan opprettes av Editor (redaktør). De kan redigeres av Author (fagredaktør) og Contributor (bidragsyter).

  Kontakt redaktøren din om du trenger en informasjonsside. Fortell hva slags tittel du ønsker, hvilken målform den skal ha og hvor den hører hjemme.

  Husk: Nye sider er synlige for publikum ca. 15 minutter etter at de er publisert.

  Fagredaktøren har et ansvar

  Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

  Slik redigerer du starten av sida

  Vurder målform under Språk. Lag gjerne flere sider på nynorsk, men husk da å endre fra bokmål, som er standardinnstilling, til nynorsk. Da vil koding og opplesing bli riktig.

  Tittelen skal være unik og poengtert.

  Ingressen bør ikke være lengre enn 4 linjer. Den skal utdype tittelen og gi leseren nok informasjonen om sida til å lese videre. Unngå metatekst av typen "her finner du...". Gå heller rett på sak, og vær informativ.

  Bilde til deling i sosiale medier

  På alle sider er det mulig å velge et bilde som vises når man deler sida i sosiale medier. Dette bildet blir ikke synlig på nettsida.

  Global taksonomi

  Velg først det emneordet som er tettest koblet til innholdet. Dette valget vil gjenspeiles i URLen.

  Legg til flere emneord om de er aktuelle, blant annet for visning av aktualitetsstoff på ulike temasider.

  Visningsmodus

  Vi har to visningsmoduser:

  1. Midtstilt innhold (uten meny)
   • For selvstendig innhold
  2. Ventrejustert sidebar (meny)
   • For innhold som trenger kontekst fra omkringliggende sider

  Flytende innholdsfortegnelse var tidligere et eget visningsmodus. Nå vil en innholdsfortegnelse først vises i tekstspalta, for så å bli sammenslått i et felt øverst med teksten "På denne siden". Dette feltet kan leseren åpne og lukke ved behov. Når det er åpent, vil det vise hvilken sekvens leseren er i.

  Flyttbare moduler for innhold

  Informasjonssiden skal bestå av brukerrettet fagstoff. Innholdet presenteres gjennom en rekke ulike flyttbare moduler. Du kan endre rekkefølge på modulene ved å dra i dra-og-slipp-ikonet.

  Lengre sekvenser med brødtekst kan du gjerne dele opp i flere brødtekstmoduler. Det gir deg fleksibilitet i oppbyggingen av innholdet.

  Legg gjerne en ny modul med brødtekst mellom andre moduler. Dette gir variasjon for leseren.

  Slik redigerer du brødteksten din

  Bruk modulen Brødtekst for innhold med ren tekst. Den er raskest tilgjengelig i nedtrekkslista, og den har full editor.

  1. Brødteksten skal helst starte uten ny overskrift. Fortell det viktigste leseren trenger å vite etter introduksjonen i tittel og ingress.
  2. Lag korte avsnitt. Fortell kun ett budskap i hvert avsnitt.
  3. Bruk overskrifter til å sortere innholdet. Gode overskrifter med viktige nøkkelord gjør innholdet skannbart for leseren.

  Tittelen på sida er Overskrift 1 (Heading 1 – ofte kalt H1).

  I modulen for brødtekst kan du formatere overskrifter i

  • Overskrift 2 (Heading 2 – H2)
  • Overskrift 3 (Heading 3 – H3)
  • Overskrift 4 (Heading 4 – H4)

  Overskriftene skal komme i hierarkisk rekkefølge. Dette betyr at du bruke H2 før du kan bruke H3. Tilsvarende må du bruke H3 før H4.

  Anbefaling: Bruk H3 om du har mye innhold under en overskrift på nivå H2.

  Begrens bruken av kursivert tekst. Bruk det helst kun til titler på publiserte utgivelser.

  Har du behov for å utheve ett eller flere ord, bør du bruke fet skrift.

  Viktig: Ikke bruk fet skrift til overskrift.

  Fet skrift er heller ikke bra å bruke på hele setninger. Har du behov for utheving av et slikt omfang, er det bedre å bruke annen funksjonalitet, slik som faktaboks.

  Modul til starten av sida

  Modul for dokumenter (vedlegg)

  Moduler for framhevet innhold

  Moduler for kontaktinfo og personomtale

  Lagre og publisere

  Du kan lagre sida når du ønsker – både før og etter publisering.

  Har du gått inn på ei side for å redigere, men ønsker å avbryte uten å lagre? Eller hadde du bare behov for å kikke i redigeringsmodus? Da kan du velge knappen Avbryt.

  Når sida publiseres, vil den være tilgjengelig for alle omtrent 15 minutter etterpå.