Hopp til hovedinnhold

Tekst på nett

Her finner du konkrete tips om hvordan du kan skrive klare tekster på nett.

La ingressen peke på hva leseren kan finne

Leserne vurderer kjapt hva som er relevant og ikke, og vi kan risikere at de raser videre uten å oppdage relevant innhold. Overskrifter, mellomtitler og punktlister spiller en viktig rolle for å løfte fram innholdet. I tillegg bør vi bruke ingressen til å gi leseveiledning og peke på hva leserne kan finne akkurat her.

Eksempler
På disse sidene har vi samlet verktøy, metoder og informasjon for dere som jobber med å finne og fjerne tidstyver i statsforvaltningen.
Bruk av IT-standarder i offentlig sektor har stor betydning for god samhandling internt og god service i tjenestetilbudet til næringsliv og innbyggere. Her finner du en oversikt over hvilke obligatoriske og anbefalte IT-standarder som gjelder for offentlig sektor.

Gi den viktigste informasjonen den mest sentrale plassen

De som bruker nettsidene, skal utføre en oppgave. Sørg derfor for at den mest sentrale informasjonen får den mest sentrale plassen. Alt annet skreller du vekk eller plasserer lenger nede i teksten.

Må du ha med bakgrunnsinformasjon? Samle den i så fall i et eget avsnitt, og gjør det tydelig for leseren at dette er bakgrunnsinformasjon. En faktaboks eller et enkelt trekkspill kan fungere til dette.

Ikke skriv: Skriv heller:

ID-porten
ID-porten er ei felles innloggingsløysing til offentlege tenester.

Over 3,5 millionar innbyggjarar har teke i bruk ID-porten, og nyttar denne løysinga til sikker kommunikasjon med stat og kommune. ID-porten blir nytta av over 400 offentlege verksemder og gjev tilgang til over 600 ulike tenester. Når du brukar ID-porten, kan du velje om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

ID-porten ­– ei felles innloggingsløysing til offentlege tenester
ID-porten er ei felles innloggingsløysing som gir deg tilgang til over 600 offentlege tenester. Du vel sjølv om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Over 3,7 mill. innbyggarar loggar inn til offentlege tenester med ID-porten.
ID-porten blir drifta av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Kven står bak ID-porten?
ID-porten blir drifta av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Gi lenkene meningsbærende navn

Det skal ikke være tvil om hva som venter i den andre enden av en lenke. Meningsbærende lenketekster gir leservennlig tekst.

Lag gode bruksanvisninger

Skal leseren gjøre noe i en bestemt rekkefølge? Gi informasjonen på samme måte som i en bruksanvisning. Lag en tydelig framgangsmåte – du kan gjerne nummerere hvert trinn.

Eksempel

Slik aksepterer du informasjonskapslar:

1. Gå inn på «Innstillingar» på maskinen.

2. Vel «Safari».

3. Trykk på «Blokker informasjonskapslar».

4. Vel «Frå tredjepartar og annonsørar».