Hopp til hovedinnhold

Header – overskrift og mellomoverskrift

Overskrifter i form av Header øker leserbarheten, og bruk av nøkkelord forbedrer treff i søk. Det finnes to typer å velge i mellom, hvor H2 er hovedoverskrift og H3 er mellomoverskrift. H1 er tittel på nettsiden, og er obligatorisk.

Overskrifter og rett bruk av overskriftsnivåer er kanskje det mest fremtredende virkemiddelet for å gi struktur og oversiktlighet til teksten. Mange brukere, både med og uten hjelpemiddel, benytter mellomtitler for å skumlese innholdet og finne det som virker mest interessant. Uten mellomtitler blir lange tekster tunge å lese.

Slik går du fram

Overskrift i brødteksten heter "Heading 2" (H2) eller "Heading 3" (H3). Du kan enten markere teksten, sette markøren i teksten, eller plassere markøren der du ønsker å skrive inn overskriften. Trykk deretter på knappen i verktøylinjen hvor det står "normal" eller "Format". Du vil få opp mulighet til å velge mellom "Heading 2" eller "Heading 3". Heading 2 brukes til overskrifter i brødteksten, og Heading 3 brukes til mellomoverskrifter.

Knapp for å velge overskrift i verktøylinjen til brødtekst
Knapp for å velge overskrift i verktøylinjen til brødtekst

Riktig bruk

Rekkefølgen på nivåene skal være korrekt. Nedover i nivå går du ett steg om gangen, oppover avhenger det av hvordan teksten skal bygges opp.

  • H1–H2 er tillatt.
  • H1–H3 er ikke tillatt.
  • H2–H2 er tillatt.
  • H2–H3–H3 er tillatt.
  • H2–H4 er ikke tillatt.

Denne modulen brukes kun til overskrifter eller mellomoverskrifter, og endrer skriftstørrelsen på hele tittelen. Den kan ikke brukes på enkeltord eller deler av en tittel. Dersom avsnittet under tittelen også endrer størrelse, kan du enkelt endre dette ved å bruke linjeskift/"enter" etter overskriften, og endre skriftstørrelse tilbake til normal på avsnittet som fikk uønsket skriftstørrelse.

Unngå å bruke Bold til overskrifter.