Bilde fritekst

Bilde fritekst er en knapp for å sette inn bilde i modulen Brødtekst.

Vurder om du kan bruke modulen for bilde. Ved å bruke modul kan du raskt endre rekkefølge på innholdselementene, og modulen for bilde har annen utforming enn bilde i brødtekst.

Høyrejustert bilde fyller omtrent 40 % av spalten, og kan fungere for et mindre bilde som skal støtte teksten. Vi anbefaler ikke venstrejusterte bilder fordi det forstyrrer leseflyten og muligheten til å scanne teksten.

Bildets form (rektangel, stående, liggende) påvirker hvordan teksten vil plassere seg rundt bildet. Se eksempel på ulik visning av bredde og plassering av bilder.

Slik går du fram

Knappen markert med rødt i bildet under viser «bilde».

Marker i starten av den linja du ønsker av bilderamma skal begynne. Klikk på denne knappen for å få opp redigeringsvindu.

Knapp for bilde i verktøylinjen til brødtekst
Knapp for bilde i verktøylinjen til brødtekst

Der kan du søke fram bildet og justere plassering til høyre eller venstre – "not set" gir full bredde.

Nye bilder må lastes opp adskilt – husk å registrere god alt-tekst, se UU-sidene. Bilder som skal gjenbrukes, finner du i Innhold > Media.