Hopp til hovedinnhold

Ikoner

Ikonstilen underbygger forenkling, og er tegnet i en enkel form. Ikonserien kan benyttes ensfarget eller flerfarget som en forenklet illustrasjon.

Ikonsett 01 – Forenklet strek

Et enkelt ikon kan brukes som et symbol på et konkret emne, for eksempel et ikon av mennesker kan benyttes i et design som handler om familie, eller et ikon av tannhjul kan benyttes der en beskriver tekniske tjenester. På samme måte kan et sett av flere ikoner brukes til å fremheve flere ulike budskap. Dette ikonsettet egner seg også i liten størrelse.

Digdirs ikoner

Ikonsett 02 – Illustrasjon

Det er utviklet et nivå på ikoner som nærmer seg illustrasjon, der man også benytter seg av profilfargene. Denne stilen egner seg ikke like godt i liten størrelse, men har en større underholdningsverdi.

Digdirs illustrasjonsikoner