Hopp til hovedinnhold

Fotoveileder

Her finner du tanker og råd om bilder til bruk i våre produksjoner.

En felles fotoveileder skal styrke Digdir som aktør. Kommunikasjonen skal fremstå helhetlig, og det skal fremgå at Digdir er avsender. Dette gjelder også all bruk av foto.

Ønsket etterlatt inntrykk

Vi har en målsetting om at kommunikasjon fra oss skal fremstå så forenklet og tydelig som mulig. Bilder og illustrasjonsbruk er viktig i denne sammenhengen.

Vi har flere illustrative virkemidler i vår verktøykasse:

  • Ikoner er forenklet grafikk som skal tydeliggjøre et spisset budskap.
  • Illustrasjoner gir en mer åpen tolkning av kommunikasjon, der man kan bidra til en større emosjonell inngang for leseren.
  • Foto skal som illustrasjon være med å gi forsterke en betydning av kommunikasjonsinnholdet.

Konseptet vårt er et fint utgangspunkt for valg av fotomotiver.

Vi ønsker å kommunisere den positive opplevelsen av digitalisering — forenkling og interaksjon mellom teknologi og menneske. Alle motiver som gir en menneskelig opplevelse av digitalisering, er derfor å foretrekke. Vi ønsker også å koble leseren så raskt som mulig med innholdet i kommunikasjon, og noen valg av motiv kan her virke positivt:

  • skandinavisk lyssetting og miljø
  • positive folk som føles naturlige
  • mennesker i naturlig interaksjon med digitale flater
  • dynamiske utsnitt skaper nærhet

Om valg av digitale hjelpemidler som motiv

Det er viktig at det er relevante og autentiske hjelpemidler som velges, helst uten fokus på merke og leverandør.

Om valg av mennesker som motiv

Her er det viktig at motivene oppleves naturlig og ekte. Alder, følelser, nærhet og motiv må stemme med målgruppe og kommunikasjonsinnhold.