Animasjoner

Det er utviklet en serie animasjoner skreddersydd for Digdir.

Animasjonene tar utgangspunkt i designelementet og interaksjon. Typiske bruksområder er presentasjoner, interaktive skjermer og eventuelt film.

Bevegelige elementer skaper en historie, og man kan på den måten tilføre litt liv til ellers flate figurer. I animasjonen man finner her har vi benyttet et visuelt grep og rytme som tilsier at elementene forflytter seg under vann. Dette gir en fin ro i bevegelsene. Interaksjonen er grunnlaget for at elementene tiltrekker hverandre og grupperes på måter som ville være naturlig også blant folk.

Lyd er en viktig del av animasjonsopplevelsen, og det anbefales å benytte god timing som underbygger bevegelsene.

Et spennende element er å benytte interaktive vegger i våre lokaler som responderer når folk kommer i nærheten. Dette gjenspeiler igjen den naturlige interaksjonen mellom menneske og teknologi.