Hopp til hovudinnhald

Animasjoner

Det er utvikla ein serie animasjonar skreddersydd for Digdir.

Animasjonane tek utgangspunkt i designelementet og interaksjon. Typiske bruksområde er presentasjonar, interaktive skjermar og eventuelt film.

Bevegelege element skapar ei historie, og man kan på den måten tilføre litt liv til ellers flate figurar. I animasjonen man finn her, har vi benytta eit visuelt grep og rytme som tilseier at elementa forflytter seg under vatn. Dette gir ein fin ro i rørslene. Interaksjonen er grunnlaget for at elementa tiltrekker kvarandre og blir gruppert på måter som ville være naturleg også blant folk.

Lyd er ein viktig del av animasjonsopplevinga, og det er anbefalt å nytte god timing som underbygger rørslene.

Eit spanande element er å nytte interaktive vegger i våre lokaler som responderer når folk kjem i nærleiken. Dette gjenspeglar igjen den naturlege interaksjonen mellom menneske og teknologi.