Layout

Her finner du inspirasjon, råd og eksempler på layout underlagt vår visuelle profil.

Regler

En hovedregel for bruk av god layout er at designelementer aldri kommer i konflikt med innhold og tekst. Da er det viktig å:

  • tydeliggjøre kommunikasjon
  • sikre god leservennlighet
  • signere med en tydelig avsender

Det er viktig å fokusere på en forenklet brukeropplevelse, der innhold presenteres så tydelig og forenklet som mulig. Dette gjelder både språk og visuell form — se også vår offisielle språkprofil. Leseren skal raskt forstå hva som presenteres, og hvorfor dette er viktig nok til å sette seg inn i.

Et annet vesentlig punkt i våre utsendelser er universell utforming. Vi skal alltid legge opp til optimal leservennlighet, både i tekststørrelse, fargebruk og bruk av nok negativ luft.

Tips

Rolige flater gjør innhold og tekst tydelig. Pass på å gi nok plass til (negativ) luft, sånn at det er innholdet som får fokus.