Hopp til hovedinnhold

Lyd

Det er utviklet et eget musikalsk uttrykk for Digdir. Med utgangspunktet i konseptet vårt er det både innspill av det digitale og det taktile i det totale lydbildet.

Grunnelementet i lydbildet er en bærende elektronisk beat, med variasjoner, og innspill av mer taktile elementer. Det er utviklet en rekke variasjoner over samme tema, med variert lengde, som kan benytte ved behov.

Et godt lydbilde er med på å tydeliggjøre oss som spydspisser for digitalisering og gir en økt brukeropplevelse. Musikken er skreddersydd og frikjøpt i henhold til rettigheter, og kan dermed benyttes fritt i Digdirs produksjoner.

  • Digdir - Intro (kort) anbefales for innsalg og små presentasjoner.
  • Digdir - Intro (lang) egner seg godt på konferanser, større presentasjoner og lignende.
  • Skille fungerer godt som en pause og som et taktskifte i en større presentasjon.
  • Outro fungerer fint som en avslutning på et lengere foredrag eller podkast.

Typiske bruksområder er presentasjoner, animasjoner, konferanser og podkaster.

Digdir - Intro (lang)

Digdir - Intro (kort)

Digdir - Skille

Digdir - Outro