Slik setter du inn lenker

Det er mulig å legge lenker direkte i brødteksten ved hjelp av "Lenke-ikonet".

Du markerer teksten du ønsker å aktivere med en lenke. Deretter klikker du på lenke-ikonet.

  • Eksterne lenker: Lim inn nettadressen/URL. Klikk deretter "ok".
  • Interne lenker: Hent fram en side (node) som finnes i løsningen fra før. Skriv inn deler av tittelen på siden, og velg i forslagslista som kommer opp.
Knapp for lenke i verktøylinjen til brødtekst
Knapp for lenke i verktøylinjen til brødtekst

Du kan fjerne lenker ved å sette markøren i lenketeksten og deretter klikke på ikonet "fjern lenke".

Knapp for å fjerne lenke i verktøylinjen til brødtekst
Knapp for å fjerne lenke i verktøylinjen til brødtekst

Kontekst og lenketekst

Det er alltid en fordel at selve lenketeksten forteller hvor du havner slik at lenken er selvbærende, og brukeren vet hvor den fører hen. Dette gir både bedre treff i søkemotorer som Google og bedre brukeropplevelse.

For å dekke krav til universell utforming av lenker må enten selve lenketeksten eller konteksten rundt lenketeksten fortelle hva som er lenkens mål. Hva som er tilstrekkelig kontekst for lenkebeskrivelse, kan ofte være vanskelig å avgjøre. Dessuten er det brukere som ikke har mulighet til å se konteksten, for eksempel svaksynte som benytter kraftig forstørring. Det vil derfor være en fordel dersom du fokuserer på selve lenketeksten, slik at denne alltid blir fullt beskrivende for lenkens mål.

Generiske lenketekster som “Les mer“ og “Klikk her“ bør du ikke bruke selv om informasjonen rundt lenken er beskrivende. Slike generiske tekster fungerer heller ikke bra som innledning til en mer detaljert lenketekst. Er lenken godt utformet, er både “les mer“ og “klikk her“ overflødig, fordi det er intensjonen og funksjonen som identifiserer en lenke.

Dokument som lenke i brødtekst

Normalt bruker du modulen Dokumenter når du skal legge dokumenter til nedlasting på siden. Det er også mulig å lenke opp dokumenter ved hjelp av Lenke-funksjonen om du vil lage en lenke rett i brødteksten.

Bruk av lenke-funksjonen til dokument kan være aktuelt for eksempel ved listing av mange presentasjoner under hverandre på en arrangements-side for å gi bedre oversikt og tilknytning til øvrig tekst. Husk å markere dokumenttypen som del av lenken, for eksempel «Rapport om nettpublisering (PDF)».