Snarveier

Modulen Snarveier brukes til lenkelister. Modultittelen er obligatorisk. Lenkelistene kan sorteres tematisk i kolonner, og hver kolonne kan ha overskrift.

Snarveier på informasjonssider kan ha to kolonner med lenkelister – se eksempel på utforming nedenfor.

Temasider kan tre kolonner med lenkelister – se eksempel på utforming av temaside.

Slik ser Snarveier ut