Rapport (gammel)

Sidemalen skal vise innhold som skal knyttes til arkivet for rapporter.

Rapport (gammel) er den tidligere rapportmalen vår. Den kan du bruke om du har en akademisk rapport som må leses fra start til slutt. Har du en rapport som kan leses som kapitler eller underartikler, kan du bruke Rapportframside.

Alle rapporter skal ha årstall og taksonomi. Er det snakk om en Digdir-rapport, må den også ha rapportnummer.

  • Årstall må du velge for at rapporten skal kunne søkes fram i filteret.
  • Taksonomi viser hvilke fagområder innholdet handler om, og du vil se valgt(e) emneord parallelt med rapportnummeret og utgivelsesdatoen.
  • Rapportnummeret får du ved å kontakte arkivet vårt. Det skal ha en fast form, og vil vises under tittelen.

I språkprofilen vår finner du veiledning om å lage rapporter og notater.

Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

Tenk universell utforming fra starten

For offentlige virksomheter er det obligatorisk å publisere tekstdokumenter som legges ut på offentlige nettsider i HTML og CSS (digdir.no). Dersom det er behov for å ivareta formatering utover det som er mulig med CSS, er det obligatorisk å utforme dokumentene i PDF (uu-tilsynet).

Dette betyr at det er lurt å tenke universell utforming når dere starter med å lage rapporten. Følg veiledningen for å lage dokumenter på nettsider (uu-tilsynet).

Skal du presentere grafikk, bør du legge dataene inn i et verktøy som Tableau, PowerBI eller Highcharts, og så bruke modulen Infografikk til å vise det i rapporten.

Tips for struktur og navigasjon

Har du en lang tekst, er det lurt å velge Innholdsfortegnelse øverst. Den henter automatisk innhold som er Heading 2 og Heading 3.

Det kan derfor fungere godt å starte med en oppsummering under overskrifta "Hovedfunn" – kodet som Overskrift 2. Etter dette kan du ha gode overskrifter i nivå 3 som forteller om hovedfunnene.

Skjermbilde av modulen Table of content som viser innholdsfortegnelse i to nivåer

Har du en veldig lang tekst, kan du finne gode råd og eksempler hos Tilsynet for universell utforming, deriblant utforming av dokumenter.