Rapport

Sidemalen skal vise innhold som skal knyttes til arkivet for rapporter.

Alle rapporter skal ha årstall og taksonomi. Er det snakk om en Digdir-rapport, må den også ha rapportnummer.

  • Årstall må du velge for at rapporten skal kunne søkes fram i filteret.
  • Taksonomi viser hvilke fagområder innholdet handler om, og du vil se valgt(e) emneord parallelt med rapportnummeret og utgivelsesdatoen.
  • Rapportnummeret får du ved å kontakte arkivet vårt. Det skal ha en fast form, og vil vises under tittelen.

I språkprofilen vår finner du veiledning om å lage rapporter og notater.

Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

Tenk universell utforming fra starten

For offentlige virksomheter er det obligatorisk å publisere tekstdokumenter som legges ut på offentlige nettsider i HTML og CSS (digdir.no). Dersom det er behov for å ivareta formatering utover det som er mulig med CSS, er det obligatorisk å utforme dokumentene i PDF (uu-tilsynet).

Dette betyr at det er lurt å tenke universell utforming når dere starter med å lage rapporten. Følg veiledningen for å lage dokumenter på nettsider (uu-tilsynet).

Skal du presentere grafikk, bør du legge dataene inn i et verktøy som Tableau, PowerBI eller Highcharts, og så bruke modulen Infografikk til å vise det i rapporten.

Tips for struktur og navigasjon

Har du en lang tekst, er det lurt å velge Table of content øverst. Den henter automatisk innhold som er Heading 2 og Heading 3.

Det kan derfor fungere godt å starte med en oppsummering under overskrifta "Hovedfunn" – kodet som Overskrift 2. Etter dette kan du ha gode overskrifter i nivå 3 som forteller om hovedfunnene.

Skjermbilde av modulen Table of content som viser innholdsfortegnelse i to nivåer

Har du en veldig lang tekst, kan du finne gode råd og eksempler hos Tilsynet for universell utforming, deriblant utforming av dokumenter.