Hopp til hovedinnhold

Brosjyrer og andre trykksaker

Her finner du konkrete tips om hvordan du kan skrive klare tekster i brosjyrer og trykksaker.

La tittelen fortelle hva leseren faktisk får

Det kan være fristende å gi en trykksak en kreativ og fengende tittel som skal gjøre leseren nysgjerrig. Da legger vi lista veldig høyt både for oss selv og for leseren, og sjansen for å forvirre er stor. Det er bedre å velge den mest opplagte løsningen – nemlig å fortelle rett fram hva innholdet faktisk er. Hva får leserne når de åpner denne trykksaken?

Eksempler
Digitaliseringsdirektoratets tilbud til nye ledere i staten
Universell utforming av nettsider og automatar. Krav til private og offentlege verksemder.

Bruk ryddige og korrekte punktlister

Det er ofte nyttig å bruke lister for å gi leseren oversikt over deler av stoffet. Husk at lister først og fremst skal brukes når vi har momenter som er logisk sideordnede og på samme nivå. Hvis vi lister opp «kreti og pleti», mister listen sin funksjon. Lister blir også fort uoversiktlige hvis punktene er for lange.

Se skrivereglene for punktlister.

Vis tydelig at Digitaliseringsdirektoratet er avsenderen

Husk at Digitaliseringsdirektoratet alltid må stå som en tydelig avsender i brosjyrer og trykksaker. Vi må følge Digitaliseringsdirektoratets visuelle profil, og vi skal alltid vise til digdir.no for mer informasjon.

I brosjyrer og trykksaker er det helt naturlig å bruke visuelle virkemidler. Noen ganger kommuniserer vi klarest gjennom bilder og illustrasjoner. Ofte vil det være vel så nyttig å presentere en modell som å skrive mye tekst.