Hopp til hovedinnhold

Slik skriver du nyhetssaker

Språktips for nyhetssaker i Digitaliseringsdirektoratet

Overskrift

Skriv en setning eller et setningselement om hva det dreier seg om. Den skal være kort og grei å forstå, men ikke ha punktum.

Ingress

Den skal sammen med overskrift vise leseren hva artikkelen handler om, og gi nok informasjon til å klikke videre.

Mellomtitler

Lag 2–3 korte og informative mellomtitler.

Mellomtittelen skal hjelpe leseren å skanne teksten og gjøre teksten oversiktlig.

Replikker

Et eksempel på riktig språk: – Saken er løst, sier daglig leder Peder Ås i Norske datasystemer AS.

Eksempelet bygger på følgende:

 • Bruk replikkstrek, og avslutt med «sier».
 • Bruk lang replikkstrek i replikker, ikke kort bindestrek. Korrekt strek er slik: – (bruk Ctrl og minustegn eller Alt 0150).
 • Bruk rekkefølgen i eksempelet: Skriv tittel, deretter navn, deretter arbeidssted.
 • Bruk bare verbet «sier», ikke «fremhever», «understreker», «avslutter» og lignende.

Forkortelser

 • Skriv forkortelser helt ut, ikke «f.eks.», «bl.a.», «pst» og lignende.

Språk og setningsoppbygging

 • Vi bruker fullstendige hovedsetninger med subjekt, predikat og objekt.
 • Unngå lange og sammensatte setninger.
 • Skriv det viktigste først – plasser nøkkelord tidlig i setningen.
 • Forsøk å skrive korte avsnitt.
 • Skriv du, unngå man og en.
 • Oss selv omtaler vi som Digitaliseringsdirektoratet og Vi.
 • Forklar fagbegreper.
 • Vær presis, ikke omtrentlig.