Hopp til hovedinnhold

Stillingsannonser

Her finner du konkrete tips om hvordan du kan skrive klare stillingsannonser.

Motiver de passive søkerne

Mange av de mest attraktive kandidatene er passive jobbsøkere. Det vil si at de ikke er på aktiv jobbjakt, men at de kan vurdere å bytte jobb hvis det dukker opp noe som er interessant nok. Kanskje har de ikke ennå vurdert Digitaliseringsdirektoratet som en aktuell arbeidsgiver – hva skal få dem til å skifte mening?

Stillingsannonsen skal få drømmesøkeren til å innse at nettopp Digitaliseringsdirektoratet er stedet å jobbe akkurat nå. Da blir det viktig å få fram hva som er attraktivt ved hver enkelt stilling og ved Digitaliseringsdirektoratet som arbeidsplass. Faglige utfordringer, nyskapende prosjekter eller viktige samfunnsoppdrag kan bidra til å motivere både aktive og passive søkere. Det blir derfor viktig å synliggjøre hva jobbsøkeren skal få være med på å skape.

Gi de viktigste poengene den beste plassen

Formell informasjon om Digitaliseringsdirektoratet og praktisk informasjon om søknadsprosessen trenger ikke å stå i henvisningsannonsen, men kan stå i fulltekstversjonen på nett. På den måten sikrer vi at informasjon som like godt kan presenteres senere i søkeprosessen, ikke vies mer oppmerksomhet enn nødvendig. Kravene og forventningene til søkeren bør heller ikke ta for stor plass i åpningsteksten, som skal lokke potensielle kandidater.

Skriv til drømmesøkeren

Dialogen med drømmesøkeren starter i annonsen. Derfor skal vi henvende oss direkte med å skrive «du», ikke bruke passive formuleringer eller snakke om søkeren som «medarbeideren» eller «den som tilsettes». Pass på å gjennomføre dette i hele teksten, ikke bare i overskriften eller som et spørsmål til slutt.

Annonsen skal først og fremst kommunisere godt med potensielle søkere. Det betyr at det kan være riktig å velge et fagbegrep, en forkortelse eller en spesiell stillingstittel i enkelte tilfeller uten å forklare dette nærmere.

Ikke skriv: Skrive heller:
Vi søkjer ein kreativ og inspirerande medarbeidar som skal hjelpe Digitaliseringsdirektoratet med å formidla data og kunnskap ved hjelp av visuelle formidlingsmetodar. Vi søkjer deg som er kreativ og inspirerande, og som kan hjelpe Digitaliseringsdirektoratet med å formidle data og kunnskap ved hjelp av visuelle formidlingsmetodar.
Digitaliseringsdirektoratet har kontor både i Oslo, i Leikanger og i Brønnøysund, alle tre steder er aktuelle som kontorsted for den som ansettes. Digitaliseringsdirektoratet har kontor både i Oslo, i Leikanger, og alle tre steder er aktuelle som kontorsted hvis du skal jobbe hos oss.

Følg prinsippet "show, don't tell"

Luk ut sjargong (stammespråket) som gjør teksten ullen og vag. Vær spesielt på vakt mot klisjeene som ikke sier noe, og som kunne stått i alle annonser («spennende stilling», «mulighet for faglig utvikling», «godt arbeidsmiljø»). Legg vekt på å få fram hva som er så spennende med stillingen, hva de faglige utfordringene består i, og hvorfor du kan påstå at arbeidsmiljøet er godt. Vis hvorfor det er sånn, ikke bare påstå at det er sånn.

Bruk gode og korrekte punktlister

Bruker du punktlister, er det viktig at de er gode og korrekte. Les skrivereglene for punktlister.

Husk klart språk i hele søknadsprosessen

Husk å videreføre det gode språket i stillingsannonsen i hele ansettelsesprosessen, både i e-poster, i jobbsøkersystemet og i de formelle dokumentene til alle kandidatene. Selve søknadsprosessen er et viktig første møte med Digitaliseringsdirektoratet.

Vis tydelig at Digitaliseringsdirektoratet er avsenderen

Husk at Digitaliseringsdirektoratet alltid må stå som en tydelig avsender, og at vi alltid skal følge Digitaliseringsdirektoratets visuelle profil.