Hopp til hovedinnhold

Veiledere

Her finner du konkrete tips om hvordan du kan skrive klare veiledere. Er veilederen digital, vil du også ha nytte av sjekklisten for tekst på nett.

Lag en god innholdsfortegnelse

En veileder skal kunne leses fra start til slutt, men den skal også kunne brukes som oppslagsverk. Mellomtitlene spiller en ekstra viktig rolle når de både skal guide leseren underveis i lesingen og fungere godt i en innholdsfortegnelse. Legg vekt på å vise tydelig hva leseren kan finne mer informasjon om.

Eksempler
Hva må du som leverandør gjøre?
Hva er sosiale medier?
Gjør en risikovurdering

Innholdsfortegnelsen i kompetanse- og kulturveilederen innen informasjonssikkerhet er et eksempel på en innholdsfortegnelse som gir god oversikt.

Løft fram tips, verktøy, lenker og eksempler

Eksempler og tips gir inspirasjon, knytter teori og praksis sammen og gir nyttige knagger å henge informasjonen på.

Eksempel

Brukerundersøkelse før anskaffelsen av ny Doffin-løsning

Da Difi skulle anskaffe ny Doffin-løsning, ble det først gjennomført en brukerundersøkelse som ga en god indikasjon på hvilken funksjonalitet brukerne var opptatt av å få på plass. Konkurransegrunnlaget ble også lagt ut på Difis hjemmeside, der det var åpnet opp for kommentarer og innspill.

Bruk visuelle virkemidler

Ikke alle budskap kan formidles like godt med ord. Noen ganger kommuniserer vi klarest gjennom bilder og illustrasjoner. Ofte vil det være vel så nyttig å presentere en modell som å skrive side opp og side ned om en prosess eller en metode.

Vis tydelig at Digitaliseringsdirektoratet er avsenderen

Husk at Digitaliseringsdirektoratet alltid må stå som en tydelig avsender, og at vi alltid skal følge Digitaliseringsdirektoratets visuelle profil.