Listeartikkel

En listeartikkel viser innhold som knyttes til en side av typen Liste.

For å knytte listeartikkelen til lista må du velge fanen Liste og velge aktuell liste i nedtrekksmenyen. Dersom det hører til filter for lista, kan du velge aktuelle emneord her.

Skjermbilde. Emneord som er tilgjengelige for listeartikkelen, synes under fanen Liste når man har valgt aktuell liste.

Slik redigerer du teksten din

  1. Tittelen skal være unik og poengtert.
  2. Ingressen bør ikke være lengre enn 4 linjer.
  3. Resten av innholdet bygger du opp ved hjelp av ulike moduler.
  4. Brødteksten skal helst starte med ren tekst uten ny overskrift. Fortell det viktigste leseren trenger å vite etter introduksjonen i tittel og ingress.
  5. Lag korte avsnitt. Fortell kun ett budskap i hvert avsnitt.

På alle sider er det også mulig å velge et bilde som vises når man deler sida i sosiale medier. Dette bildet blir ikke synlig på nettsida.

Fagredaktørens ansvar

Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

Skriveveiledning

I språkprofilen vår finner du mer veiledning: