Hopp til hovedinnhold

Listeartikkel

En listeartikkel viser innhold som knyttes til en side av typen Liste.

For å knytte listeartikkelen til lista må du velge fanen Liste og velge aktuell liste i nedtrekksmenyen. Dersom det hører til filter for lista, kan du velge aktuelle emneord her.

Skjermbilde. Emneord som er tilgjengelige for listeartikkelen, synes under fanen Liste når man har valgt aktuell liste.

Vurder målform under Språk. Lag gjerne flere sider på nynorsk, men husk da å endre fra bokmål, som er standardinnstilling, til nynorsk. Da vil koding og opplesing bli riktig.

Tittelen skal være unik og poengtert.

Ingressen bør ikke være lengre enn 4 linjer. Den skal utdype tittelen og gi leseren nok informasjonen om sida til å lese videre. Unngå metatekst av typen "her finner du...". Gå heller rett på sak, og vær informativ.

Flyttbare moduler for innhold

Listeartikkelen skal bestå av brukerrettet fagstoff. Innholdet presenteres gjennom en rekke ulike flyttbare moduler. Du kan endre rekkefølge på modulene ved å dra i dra-og-slipp-ikonet.

Lengre sekvenser med brødtekst kan du gjerne dele opp i flere brødtekstmoduler. Det gir deg fleksibilitet i oppbyggingen av innholdet.

Legg gjerne en ny modul med brødtekst mellom andre moduler. Dette gir variasjon for leseren.

Slik redigerer du brødteksten din

Bruk modulen Brødtekst for innhold med ren tekst. Den er raskest tilgjengelig i nedtrekkslista, og den har full editor.

  1. Brødteksten skal helst starte uten ny overskrift. Fortell det viktigste leseren trenger å vite etter introduksjonen i tittel og ingress.
  2. Lag korte avsnitt. Fortell kun ett budskap i hvert avsnitt.
  3. Bruk overskrifter til å sortere innholdet. Gode overskrifter med viktige nøkkelord gjør innholdet skannbart for leseren.

Overskriftene skal komme i hierarkisk rekkefølge.

Tittelen på sida er Overskrift 1 (Heading 1 – ofte kalt H1).

I modulen for brødtekst kan du formattere overskrifter i

  • Overskrift 2 (Heading 2 – H2)
  • Overskrift 3 (Heading 3 – H3)
  • Overskrift 4 (Heading 4 – H4)

Dette betyr at du bruke H2 før du kan bruke H3, og tilsvarende må du bruke H3 før H4.

Anbefaling: H3 kan du bruke om du har mye innhold under en overskrift på nivå H2.

Begrens bruken av kursivert tekst. Bruk det helst kun til titler på publiserte utgivelser.

Har du behov for å utheve ett eller flere ord, bør du bruke fet skrift. Ikke bruk fet skrift til overskrift.

Fet skrift er heller ikke bra å bruke på hele setninger. Har du behov for å utheve noe av et slikt omfang, er det bedre å bruke annen funksjonalitet, slik som faktaboks.

Modul for starten av sida

Modul for dokumenter (vedlegg)

Moduler for framhevet innhold

Moduler for kontaktinfo og personomtale

Moduler for avslutning av sida

På alle sider er det også mulig å velge et bilde som vises når man deler sida i sosiale medier. Dette bildet blir ikke synlig på nettsida.

Fagredaktørens ansvar

Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

Skriveveiledning

I språkprofilen vår finner du mer veiledning: