Liste

Liste er en sidemal som blir brukt til å vise et sett av listeartikler. Artiklene hentes ut automatisk basert på en taksonomi som bestemmer utvalget.

Liste kan opprettes av Editor og Author, og kan redigeres av Contributor. Kontakt derfor din redaktør.

Ta kontakt med din redaktør når siden skal publiseres, slik at den kan plasseres i strukturen og knyttes til menyen.

Slik lager du en liste med listeartikler

 1. Opprett ei side av innholdstypen «Liste» og gi denne et navn. Kryss av for publiser og velg Lagre.
 2. Opprett eventuelle emneord i filter som lista skal bruke (max 2 stk). Hvert emneord må knyttes til den aktuelle lista.
  • Gå til Struktur > Taksonomi. Første filter skal ligge i "Liste emneord 1". Har du behov for to filtre, legger du filter 2 i "Liste emneord 2".
  • Første nivå i taksonomi er placeholder. Legg inn en tittel for emneordene.
 3. Legg til listemodul på listesida.
  • Velg hvilken liste som skal vises - velg tittelen på sida du jobber med.
  • Sett innstillinger for denne modulen.
 4. Opprett «Listeartikkel» og knytt denne til aktuell liste.

På alle sider er det også mulig å velge et bilde som vises når man deler sida i sosiale medier. Dette bildet blir ikke synlig på nettsida.

Fagredaktørens ansvar

Husk at du som redigerer sider, er ansvarlig for å

Skriveveiledning

I språkprofilen vår finner du mer veiledning: