Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 1: Få fram tekstens mål og målgruppe

Hvem er teksten relevant for, og hva skal leserne bruke den til? Skriveprosessen starter med å definere mål og målgruppe. Deretter bør vi vurdere å dele denne informasjonen med leserne.

Få klart for deg hvem du skriver for, og hva de skal bruke teksten til

En klar tekst starter med en klar tanke. Enten vi skriver alene eller sammen med andre, starter skriveprosessen med å finne svar på disse spørsmålene:

  • Hvem skal lese teksten, og hva skal de bruke teksten til? Hvor godt kjenner leserne temaet fra før?
  • Hva skal leserne vite eller gjøre etter å ha lest teksten? Skal de få ny innsikt i en sak, ta en avgjørelse, løse et problem eller handle i en bestemt situasjon?
  • Hvilken teksttype og kanal egner seg best for å oppnå det vi ønsker?
  • Fungerer det skrevne ord best for å få fram budskapet, eller blir teksten enda mer brukervennlig hvis vi supplerer den med visuelle virkemidler (infografikk, tabeller, figurer, video eller bilder)?

Når vi har svarene på disse spørsmålene, vet vi allerede mye om hva vi bør legge vekt på i teksten, hvordan vi bør strukturere den, og hvordan vi bør ordlegge oss for å tilpasse teksten til målgruppen.

Vis leserne at teksten er relevant

Ofte bør vi skrive rett ut hvem teksten er ment for, og hva de kan bruke den til. På denne måten hjelper vi leserne med å vurdere om teksten er relevant for dem.

Leseveiledninger av denne typen fungerer best når de tar lesernes perspektiv og sier noe om hva leserne kan få ut av teksten. Henvend deg gjerne direkte til den/de som skal lese, ved å skrive «du» eller «dere».