Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 5: Forklar fagbegreper, fjern upresise formuleringer

For å skrive klart må vi skille mellom presise fagbegreper og upresise formuleringer.

Forklar de fagbegrepene du må bruke

Vi er avhengige av å bruke de presise fagbegrepene i en del av tekstene våre. Å bruke fagspråk er helt forenlig med klarspråk så lenge vi forklarer begreper, formuleringer og betegnelser vi ikke er sikre på at leserne forstår.

Eksempler på god bruk av fagbegreper
Ei innovativ verksemd er ei lærande verksemd som er open for nye idear og impulsar, både innanfrå og utanfrå. Organisasjonsstrukturen set rammer for læring og for moglegheitene til å kople kompetanse frå ulike fagmiljø.
Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende, og løsningen er ikke kjent på forhånd.

Unngå formuleringer som gjør tekstene vage og mindre presise

Vi skal være på vakt mot uttrykksmåter og formuleringer som ikke bidrar til at tekstene blir klarere eller mer presise. Det kan være et abstrakt språk som det blir vanskelig for leseren å fylle med innhold. Eller det kan være interne forkortelser eller annet «stammespråk» som virker fremmed for dem vi skriver for, og som gjør teksten mindre effektiv. Let alltid etter uttrykksmåter som ligger tett opp til et hverdagsspråk de aller fleste vil forstå. En nøkkel til klare formuleringer vil ofte være å bruke verb framfor formuleringer med substantiver.

Noen ganger blir setningene kortere når vi skriver klart, fordi vi strammer opp teksten og kutter ned på fyllord. Andre ganger blir de lengre fordi vi synliggjør og konkretiserer hva som ligger i en kompakt formulering.

Ikke skriv: Skriv heller:
… tilby nettstaden som lokalpolitisk arena. … at nettsida skal vere ein stad der innbyggjarane finn all informasjon om det som skjer i lokalpolitikken.